Wethouder Karel Mens neemt ontslag

Karel Mens (VVD) heeft de gemeenteraad op 22 september per brief meegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang ontslag neemt als wethouder van de gemeente Uitgeest. Hij geeft daarbij aan dat hij door een persoonlijke handelwijze het aanzien van het ambt van wethouder heeft aangetast. Wat Mens daarbij bedoelt is nog onduidelijk.

Zo heeft Uitgeest opnieuw een bestuurlijk probleem. Het huidige college is pas sinds november 2015 actief. De vorige coalitie viel toen uiteen nadat de gemeenteraad het plan ‘Park Oudgeest’ wegstemde. Voor burgemeester Verkleij is het in betrekkelijk korte tijd de tweede crisis, zij begon in januari 2015 als de nieuwe burgemeester.