Werkzaamheden in het Heemskerkerduin

Heemskerk – In het Noord-Hollands Duinreservaat ter hoogte van Heemskerk start PWN deze week met werkzaamheden om twee duingebieden beter met elkaar te verbinden en een belangrijke waterleiding weer bereikbaar te maken. Meer openheid in het gebied is volgens het bedrijf goed voor dieren en planten die specifiek in het duin voorkomen en zorgt ervoor dat de waterleiding bereikbaar is bij calamiteiten en onderhoud.

Door van het tussenliggende deel een meer open natuurgebied te maken, verbindt PWN twee gebieden met elkaar. Zo krijgt de wind meer vrij spel. De wind verspreidt zaden en sporen over het landschap en zorgt onder andere voor toevoer van vers kalkrijk zand. Dat is goed voor planten en dieren die in de duinen voorkomen en gaat het effect van stikstofneerslag tegen.

Belangrijke waterleiding

Op de plek van de werkzaamheden ligt een belangrijke waterleiding onder de grond. Bij calamiteiten en onderhoud is het van belang om snel bij deze waterleiding te kunnen komen. Om deze reden verwijdert men de bomen die op deze leiding staan. Langs wegen en paden haalt men ook diverse bomen vanuit veiligheidsoogpunt weg. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rijplaten en vaste aanrijroutes om overige bomen, struiken en planten te beschermen. Het fietspad en de wandelpaden in het gebied blijven toegankelijk. De werkzaamheden duren tot medio maart 2022.

Op de foto:
Een voorbeeld van hoe het gebied er na de werkzaamheden uit gaat zien. Deze foto is genomen in het naastgelegen gebied, waar eerder soortgelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd. (Foto: Fred van den Bosch, boswachter PWN)