Werkorganisatie BUCH rectificeert ontslag op staande voet

Regio – De werkorganisatie BUCH had op 10 juni niet een medewerker op staande voet mogen ontstaan, nadat hij was verdacht van fraude. De kantonrechter heeft vorige week geoordeeld dat ontslag op staande voet niet het juiste middel is geweest. De medewerker vocht het ontslag aan en eiste een schadevergoeding. Er moet nu ook een schadevergoeding aan de man worden betaald, maar die is veel lager dan hij aanvankelijk eiste.

Het BUCH-bestuur benadrukt dat de uitspraak van de rechter was gericht op het ontslag op staande voet. Het ontslag zelf blijft in stand en de medewerker keert niet meer terug binnen de organisatie. Behalve het betalen van een schadevergoeding moest de BUCH ook een rectificatie plaatsen op het eigen internet computernetwerk. Die melding is inmiddels geplaatst en luidt als volgt:

Met de volgende mededeling voldoet de BUCH aan de uitspraak van de kantonrechter in Haarlem van 26 oktober 2020 in het geschil tussen de BUCH en ████████ .

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland, zittingslocatie Haarlem, heeft op 26 oktober 2020 geoordeeld dat Werkorganisatie BUCH ████████  ten onrechte op staande voet heeft ontslagen en heeft Werkorganisatie BUCH veroordeeld tot het verzenden van deze rectificatie om de met ontslag op staande voet toegebrachte schade aan de goede naam van ████████ zoveel mogelijk teniet te doen.”

Overeenkomstig de uitspraak van de kantonrechter zal deze mededeling een week op

intranet staan.

In aanvulling op deze mededeling informeren wij jullie dat het ontslag van ████████  in stand blijft. keert niet meer terug binnen onze organisatie.

Wij vertrouwen erop dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd.