Werk maken van stationslocaties tussen Amsterdam en Heerhugowaard

Regio – Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en winkels concentreren rondom de NS-stations en goed spreiden langs het spoortraject. Dat gaan de gemeenten, de provincie Noord-Holland, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen langs het spoortraject Amsterdam – Heerhugowaard samen aanpakken. Nieuwe activiteiten zoals wonen, recreëren en werken vooral concentreren bij de stations, dat is het uitgangspunt.

De gemeenten langs het spoortraject de Zaancorridor gaan ruimtelijke ontwikkelingen op de stationslocaties afstemmen. Daarvoor hebben de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Zaanstad, Amsterdam, onder voorbehoud van instemming door het college, de NS, ProRail en de provincie Noord-Holland op 12 november een intentieovereenkomst getekend. Hiermee zetten de gemeenten en de provincie in op goed bereikbare compacte steden en dorpen met daartussen aantrekkelijk landschap. Dat zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Door woningen, werkplekken en voorzieningen te concentreren rond aantrekkelijkere stationslocaties wordt het bestaande openbaarvervoernetwerk beter gebruikt. Daarnaast sluiten de gemeenten zo aan bij de woonvraag: veel mensen willen stedelijk en goed bereikbaar wonen. De partijen ondertekenden de overeenkomst tijdens het congres ‘Maak Plaats, ruim baan voor samenwerking’. De gemeenten en provincie gaan een plan opstellen waarin het proces, planning en de gewenste resultaten worden benoemd. De provincie verzorgt de regionale kaders voor ontwikkeling in overleg en afstemming met de gemeenten, de NS en ProRail. In de regierol die het Rijk aan de provincies heeft toebedeeld staan voor gedeputeerde Talsma visievorming, stimuleren en verbinden centraal.