Wel of geen debat rond tennisballon TC Bakkum

De VrijeLijst wil graag op zo kort mogelijke termijn een bijeenkomst met TC Bakkum over de procesgang met de tennisballon en de rol van de lokale politiek. De tennisballon is een wens van de club om zo ’s winters tennis te kunnen spelen. Volgens fractievoorzitter Ron de Haan veronderstelt een publicatie op de website van de tennisvereniging handelingen en een procesgang die misleidend zijn en dat roept bij De Haan grote vraagtekens op.

,,Als verwachtingen hier niet goed gemanaged worden kan dit schade en verwarring toebrengen aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de lokale politiek in Castricum”, zegt hij. De Haan stelt de vereniging en collega-raadsleden voor een openbaar toegankelijk debat te voeren met inbreng van omwonenden. Wethouder Marcel Steeman reageert niet positief: ,,De rol van de politiek en de bedoeling van een openbare hoorzitting buiten de bezwaarcommissie om is mij dan ook niet duidelijk, waarbij ik heel uitdrukkelijk bedenkingen heb bij de wenselijkheid daarvan.”

Hij vertelt dat er een principeverzoek is geweest voor een opblaashal waar negatief op is gereageerd. ,,Er is vervolgens een omgevingsvergunningaanvraag gedaan, die is geweigerd om diverse redenen. Er loopt sinds 9 februari een bezwaar vanuit de TC Bakkum tegen die weigering. In het kader van het bezwaardossier is er een verklaring van twaalf omwonenden waarin zij aangeven al op voorhand te hebben aangegeven onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen de voorgenomen opblaashal. Het dossier ligt nu onder de hamer bij de bezwaarcommissie, die waarschijnlijk een hoorzitting zal organiseren.”