Weer relletje op gemeentehuis

Nadat alle politieke partijen en de twee huidige wethouders van Castricum hun ervaringen en zienswijzen over de bestuurscrisis hadden gedeeld donderdagavond, werd een brief openbaar gemaakt van het managementteam gericht aan burgemeester Mans (foto). Uit de brief, geschreven in december 2015, blijkt dat het werk van de ambtenaren ernstig te lijden had onder de verstoorde verhoudingen binnen het college. De portefeuillehouders namen afwijkende standpunten in ten opzichte van het college en van elkaar. Er werd gevraagd om een constructieve en werkzame oplossing.

De burgemeester heeft die brief niet eerder naar buiten gebracht, omdat de brief persoonlijk aan hem was gericht. Wethouder Leo van Schoonhoven, die genomineerd is om weggestuurd te worden en plaats te maken voor een nieuw college, ontplofte. ,,Deze brief had de geschiedenis honderd procent kunnen veranderen.” Na een schorsing van een uur kondigde Aart Waterman van GroenLinks aan dat de positie van de burgemeester niet ter discussie staat. Maandag wordt verder gepraat.

Afgelopen dinsdag is de voltallige oppositie opgestapt, nog voordat er sprake was van een debat, toen formateur Kees Rood aangaf als eerste de moties van wantrouwen in stemming te willen brengen tegen de huidige wethouders Pelzer en Van Schoonhoven, terwijl volgens de oppositie was afgesproken dat er eerst gepraat zou worden.