Waterschap zet zich in voor loodvrije hengelsport

Regio – Lood hoort niet in het oppervlaktewater. Het is giftig en is in de Kaderrichtlijn Water aangeduid als significant risico voor het milieu. Het verlies van lood door de sportvisserij heeft tot gevolg dat er jaarlijks zo’n 7.200 kilo lood terecht komt in het Nederlandse (binnen)water. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zet zich daarom in voor een loodvrije hengelsport.

Naar verwachting geldt vanaf 2027 een Europees verbod op de productie en het gebruik van lood voor de hengelsport. In de aanloop naar dat moment wil het hoogheemraadschap een extra impuls geven aan de overgang naar een loodvrije visserij. HHNK kiest voor een actieve, stimulerende rol in samenwerking met andere partijen. Vooral Sportvisserij MidWest Nederland is daarbij een belangrijke bondgenoot. Deze organisatie heeft veel contact met de hengelsportverenigingen en promoot de loodvrije hengelsport al enige tijd actief onder haar eigen achterban. Ook is er samenwerking met de provincie Noord-Holland, andere waterschappen en de Visstand Beheer Commissie (VBC).

In 2018 zetten de waterschappen een eerste stap in deze richting met het ondertekenen van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. ,,Maar dat is niet voldoende’’, aldus hoogheemraad Klazien Hartog in de algemene bestuursvergadering van 11 mei 2022. ,,Er is een goed begin gemaakt, maar nu willen we doorpakken en ook regionaal een boost geven.’’ HHNK heeft daarom het loodvrije vissen opgenomen in de publiekscampagne ‘Waterbazen’, die onlangs van start ging. Samen met Sportvisserij MidWest Nederland, de provincie, de gemeente Schagen en de lokale hengelsportvereniging is HHNK een pilot loodvrije visserij aan het voorbereiden, die nog deze zomer start. (Foto: Vincent de Vries)