Wat deed Hilde hier 400 jaar na Chr.?

Rond 380 na Chr. sterft een vrouw, oorspronkelijk uit Duits gebied, in wat nu Castricum is. Ze wordt op vreemde wijze begraven. De vondst van haar lichaam op deze plek roept vragen op. Wat deed deze jonge vrouw, die Hilde genoemd is, in deze contreien? Frans Diederik (foto) belicht mogelijke antwoorden in een lezing op 15 juni in Huis van Hilde. Frans Diederik belicht de leefomstandigheden in de tijd van Hilde in Noordwest Europa. De reis van Hilde, die oorspronkelijk van Duits grondgebied komt, krijgt zo context. Wat vertelt de vindplaats van Hilde in de Oosterbuurt in Castricum? En hoe is haar herkomst uit Nedersaksen te verklaren? Een materiaalstudie door Archeocultura bracht aan het licht dat Hilde ook aardewerk had meegenomen uit haar geboortestreek. Waarom? Frans Diederik (Archeocultura) is archeoloog in Schagen. Hij houdt zich bezig met de archeologie van Noord-Holland en is gespecialiseerd in de studie van prehistorisch en Romeins-inheems aardewerk. Hildes Lezingen is een serie van vijf waarin de archeologie van Noord-Holland centraal staat. Aanvang 20.15 uur.