Vrouwelijke raadsleden in opmars

Foto boven:
De vrouwelijke raad van elf. Van links naar rechts: Marieke Kooter (GroenLinks), José Smits (PvdA), Paulien Zwikker (De VrijeLijst), Bärbel Böhling (De VrijeLijst), Elize Bon (CDA), Mariska Tauber (Lokaal Vitaal), Tessa de Bree (VVD), Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks), Dorien Veldt (CDA), Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) en Mariska El Ouni (D66). (Foto: Hans Boot)

Castricum – ‘Nog nooit was het percentage vrouwen in de raad zo hoog’. Dat waren vorige week woensdagavond de woorden van burgemeester Mans voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden. Het was de eerste vergadering van de raad in de nieuwe samenstelling.

Door Hans Boot

Nadat de oude raad in haar vergadering van 29 maart had besloten dat alle kandidaten kunnen worden toegelaten als raadslid voor de periode 2022-2026, werden deze de dag daarop geïnstalleerd.

In zijn openingswoord refereerde voorzitter Mans aan de opkomst van de verkiezingen, waarbij Castricum een mooie 65,3 procent mocht optekenen. Hij voegde daaraan toe dat twintig van de vijfentwintig nieuwe leden de voorkeursdrempel hebben gehaald om te worden gekozen. Dat betekende wel een teleurstelling voor een aantal kandidaten dat daardoor voorbijgestreefd werd. Geconstateerd werd ook dat het aantal vrouwen in de raad nu elf bedraagt, waarmee hun percentage van de totale bezetting stijgt van 32 naar 44.

Vervolgens werden de nieuwelingen kort welkom geheten door Mans, waarbij het uitspreken van de naam Ron de Haan enige hilariteit veroorzaakte. Hij is terug in de raad als aanvoerder van De VrijeLijst en ondertussen demissionair wethouder, maar krijgt toestemming om deze functies te combineren zolang het nieuwe college nog niet is aangetreden.

Mevrouw M. Wentink-Beusman was in 1968 het enige vrouwelijke raadslid. (Foto: Oud-Castricum)

Integriteit

Mans vertelde dat Tino Klein met 77 jaar het nu oudste raadslid is en diens partijgenoot Ralph Castricum (35) het jongste. De gemiddelde leeftijd komt op 56 jaar. Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) haalde het hoogste aantal voorkeursstemmen van 812. Mans stelde dat deze raadsperiode van start gaat met een oorlog in Oekraïne die ‘grote impact heeft op de bevolking uit dat land, evenals op onze gemeente’.

Tevens wees Mans op de noodzaak van regionale samenwerking en die in de BUCH en zei: ,,De vraag is hoe we omgaan met de vele initiatieven van onze inwoners. Hoe kunnen we op een goede manier samenwerken? Door te faciliteren, een netwerk te bieden en mogelijkheden te scheppen. In die nieuwe vorm van werken moeten raad, college en organisatie hun weg vinden om het vertrouwen vast te houden dat u door de kiezer is geschonken. De mogelijkheid van de schijn van belangenverstrengeling kan een raadslid in een ongemakkelijke positie brengen. Het is goed om als raad stil te staan bij integriteit. Die is van alledag en voor iedereen. Graag neem ik daarin het voortouw, mijn deur staat voor u open. Zoek elkaar op, leer elkaar kennen en laten we er met elkaar iets moois van maken.’’

Aansluitend vond de installatie plaats van de vijfentwintig raadsleden, waarvan er vier de eed aflegden en de rest de belofte deed. De raadsleden gaan samen met de burgemeester op 9 april de hei op voor een uitgebreid introductieprogramma.