Vrijwilligers kleden depot aan met groen voor bijen en vogels

Iedereen in Castricum die over de Heemstederweg Castricum uit fietst, kent het rommelige bedrijventerreintje, vlak voor het spoor. Hier is ook het gemeentelijke grond- en materialendepot gevestigd. De loodsen, bedrijfsgebouwtjes en betonnen bakken met grond, staan in schril contrast met het prachtige open weidegebied van de Castricummerpolder. Maar dit gaat veranderen.
Op zaterdag 26 januari gaan vrijwilligers van de Oosterbuurt een 100 meter lange strook met struiken aanleggen. Deze zal het bedrijventerrein in de groene omgeving doen opgaan. Er is gekozen voor verschillende soorten struiken die veel bijensoorten en zangvogels aantrekken. Er worden vroege bloeiers geplant die voor stuifmeel in maart zorgen en later bloeiende soorten die tot ver in de zomer voor nectar zorgen. Voor vogels zijn doorn- en besdragende struiken gekozen. De vrijwilligers planten ook veel bloembolletjes die de bijen in het vroege voorjaar van nectar voorzien. Tot slot worden er ook enkele bomen aangeplant die op langere termijn de huidige acht populieren vervangen. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken, is van harte uitgenodigd.
Tijdens deze grote klusdag werken vrijwilligers, gemeente Castricum en Landschap Noord-Holland nauw samen. De plantactiviteiten starten op 26 januari om 10.00 uur en duren tot uiterlijk 15.00 uur. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij Martijn Struijf, telefoon 088-006 44 61 of email m.struijf@natuurlijkezaken.nl. (Foto: Martijn Struijf)