Vrijwilligers gezocht voor werk in duinen van Tata Steel

Iedereen kent Tata Steel als het grote staalbedrijf met de indrukwekkende fabrieksgebouwen. Minder bekend is dat het fabrieksterrein ook bijzondere natuur kent waar veel zeldzame planten en dieren voorkomen. Om die natuur in stand te houden, zijn vrijwilligers nodig die op de Natuurwerkdag op zaterdag 3 november willen helpen met het verwijderen van boomopslag uit een natte duinvallei.

Naast de natte duinvalleien kennen de Tata-duinen kruidenrijke graslanden en oud bos. De zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, sprinkhaanzanger, argusvlinder en orchideeën als hondskruid en moeraswespenorchis leven er. Er komt zelfs een mosje voor dat nergens anders in Nederland voorkomt; het kalkpurpersteeltje. Samen met PWN spant Tata Steel zich in om de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving te versterken. Daarbij is hulp hard nodig.

Wie wil helpen op deze unieke locatie moet zich via emailadres aanmelden: elske.hoving@tatasteeleurope.com. Vanwege de veiligheidsregels is het nodig naam, adres, geboortedatum en het nummer van identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) door te geven. Een identiteitsbewijs tijdens de Natuurwerkdag is verplicht. Aanmelden kan tot 1 november. Op 3 november wordt er gewerkt van 9.30 tot 15.00 uur. Vanuit het Congrescentrum van Tata Steel aan de Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord brengt een bus de deelnemers naar de werklocatie.

Op www.Natuurwerkdag.nl staan nog 70 andere werklocaties voor 3 november. (Foto: Hester Alders)