Vrijeschool weer stap verder

Het ouderinitiatief vrijeschool, dat zich inzet om een vrijeschool te realiseren voor kinderen in de regio Kennemerland, heeft inmiddels de formele oprichtingsaanvraag ingediend bij de gemeente Castricum. Vanwege, verouderde, eisen in de huidige wetgeving bleek het onmogelijk om ook in de gemeente Uitgeest een zelfstandige oprichtingsprocedure te starten. Het ouderinitiatief is nog in gesprek met externe partijen om andere mogelijkheden voor een vrijeschool in Uitgeest te inventariseren. Inmiddels zijn er ruim tweehonderd kinderen uit de regio aangemeld voor de op te richten vrijeschool.
Met deze animo is het mogelijk om na goedkeuring van het Ministerie en de gemeente Castricum in 2017 te starten met twee kleuterklassen en een eerste klas.
Op dinsdagavond 9 februari  van 20.00 tot 22.00 uur organiseert het ouderinitiatief weer een informatieavond voor belangstellenden. Hans Haverkamp, directeur van vrijeschool Alkmaar spreekt over vrijeschoolonderwijs, waarbij hij kan putten uit meer dan veertig jaar ervaring.  De bijeenkomst vindt plaats bij de Springplank te Castricum, Dorpsstraat 109, Castricum.