Vragen in gemeenten over afvalverwerker HVC

In verschillende Noord-Hollandse gemeenten stellen SP-raadsfracties vragen over de toekomst van HVC. Aanleiding is een zorgelijk rapport van gemeentelijke reken­kamers over het afvalverwerkingsbedrijf, dat eigendom is van gemeenten, waaronder Castricum, en waterschap­pen. Anders dan de rekenkamerkamers suggereren, is er volgens de SP geen noodzaak voor privati­sering van het bedrijf. De financiële situatie van HVC vraagt wel om beter toezicht op de directie, vindt de SP. Marnix Bruggeman, SP-lid van de Provinciale Staten: ,,De SP wil dat het toezicht op HVC democratischer wordt. Veel gemeenten zijn aan­deel­houder van HVC via een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. De SP-fracties vragen of het niet beter is dat hun gemeente rechtstreeks aandeelhouder wordt. Ook wil de SP weten hoe er beter samengewerkt kan worden tussen gemeenten om meer tegen­gas te geven aan de directie.” Lees meer aanstaande woensdag in De Castricummer.