Vragen CDA rond Stichting Welzijn

In de gemeente Castricum wordt het welzijnswerk uitgevoerd door de Stichting Welzijn. Al in een eerdere raadsperiode is gesproken over subsidiering of aanbesteding vanuit de gemeente. Dit heeft in de politiek niet geleid tot eenduidige besluitvorming.

Op 3 november heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld, met een probleemstelling ter onderbouwing, en dat roept vragen op bij het CDA. Gerrit Branderhorst: ,,Het college maakt zich zorgen over de mate van flexibiliteit van de Stichting Welzijn, de transformatiemogelijkheid, de mate waarin de Stichting Welzijn bij decentralisatie proactief kan inspelen en het jongerenwerk. De stichting werkt met een subsidiering van meer dan 500.000 euro, heeft diverse mensen in vaste dienst en coördineert het werk van circa vierhonderd vrijwilligers in de gemeente. Een uiterst belangrijke activiteit in een tijd dat maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van onze gemeente en de inzet van vrijwilligers essentieel is.”

De fractie CDA Castricum heeft nu schriftelijke vragen ingediend bij het college. Zo wil de partij weten op welke wijze het college zijn zorgen met de Stichting Welzijn heeft besproken en waarom deze zorgen niet gedeeld zijn met de raad. ,,Wij willen bovendien weten wat de opdrachten en prestatieafspraken zijn voor 2015  en welke niet zijn behaald. En waarom zijn er specifiek zorgen over het jongerenwerk?” Het CDA wil ook de opdrachtformulering, op basis waarvan drie bedrijven een offerte kunnen indienen, inzien en wil weten op basis van welke criteria tot de gunning van de opdracht wordt overgegaan. Tot slot wordt de vraag gesteld of de prestatieafspraken consequenties hebben voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Stichting Welzijn in 2016.