Voorbereidingsbesluit voor Zandzoom vastgesteld

De gemeenteraad van Heiloo heeft op 4 april het voorbereidingsbesluit voor het gebied Zandzoom vastgesteld, dat op woensdag 13 april in werking is getreden. Met een voorbereidingsbesluit geeft de gemeente aan dat er een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Zandzoom wordt opgesteld. De verwachting is dat dit bestemmingsplan in het voorjaar van 2017 kan worden vastgesteld. Tot die tijd worden er geen nieuwe omgevingsvergunningen afgegeven.

Het huidige bestemmingsplan Zandzoom is tien jaar oud. Nieuwe stedenbouwkundige inzichten en een nieuwe manier van ontwikkelen maken dat het huidige bestemmingsplan ook echt verouderd is. Zo is nu het voornemen om Zandzoom meer vanuit woonbehoeften en wensen te ontwikkelen en wordt er opnieuw naar de woningdichtheid en -programmering gekeken. Om ontwikkelingen mogelijk te maken is wel een gemeenschappelijke visie nodig op de afwikkeling van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, waterhuishouding en groenstructuur. Evenals een visie op hoe wordt omgegaan met ontwikkelingen van particulieren en bedrijven. Op dit moment wordt deze visie verwerkt in een nota van uitgangspunten. Deze nota is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Naar verwachting is de nota van uitgangspunten medio 2016 beschikbaar. Na de zomer wordt een informatieavond georganiseerd waarvoor grondeigenaren worden uitgenodigd.

Door het voorbereidingsbesluit mag het gebruik van gronden en bouwwerken niet zonder  toestemming van burgemeester en wethouders worden gewijzigd. Dit betekent dat nieuwe omgevingsvergunningen voor het gebied Zandzoom pas weer worden afgegeven als er een nieuw bestemmingsplan voor Zandzoom is vastgesteld. Normaal onderhoud en beheer zijn wel toegestaan. Omgevingsvergunningen die voor 13 april 2016 zijn verleend blijven van kracht, ook al is de ontwikkeling nog niet gestart.