Voorbereiding op afsluiting Velsertunnel in april

Vanaf eind februari begint Rijkswaterstaat op de A22 en de A9 met de afrondende werkzaamheden om de IJmond bereikbaar te houden tijdens de afsluiting van de Velsertunnel in 2016. Dan worden de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) aangelegd. Ook realiseert Rijkswaterstaat de tijdelijke extra rijstrook in beide rijrichtingen in de Wijkertunnel. Door in de avonden, nachten en weekenden te werken, probeert Rijkswaterstaat de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

Planning onder voorbehoud

Hieronder ziet u welke werkzaamheden op het programma staan en welke hinder u kunt verwachten. De planning is onder voorbehoud en kan verschuiven, bijvoorbeeld door slecht weer. Mocht de planning wijzigen, dan zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat weggebruikers worden geïnformeerd.

 

Velsertunnel regelmatig dicht

In de maanden voorafgaand aan de renovatie is de Velsertunnel doordeweeks en in het weekend herhaaldelijk dicht. Deze afsluitingen vinden plaats vanaf half januari. Eén tunnelbuis blijft steeds open, zodat verkeer richting Beverwijk door de tunnel kan blijven rijden. Verkeer richting IJmuiden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel.

22 februari – 25 maart: vluchtstrook A9 bij knooppunt Beverwijk dicht
Op de A9 richting Alkmaar sluit Rijkswaterstaat bij knooppunt Beverwijk de vluchtstrook af en verlaagt de maximum snelheid tot 90km/uur. Dit is noodzakelijk om de tijdelijke verbindingsweg (keerlus) aan te leggen. In 2015 heeft Rijkswaterstaat al zand gestort op de plek waar de tijdelijke verbindingsweg komt te liggen.

22 februari – 8 maart: rijstrook N208 en A22 afgezet
Op de N208 richting Velsertunnel wordt de rechter rijstrook die normaal is afgesloten via de matrixborden, nu afgesloten met een afzetting. Dit is voor de veiligheid van de wegwerkers. Ook de rechterrijstrook van de oprit van de A22 (IJmuiden) richting Velsertunnel wordt afgesloten met een afzetting. Dit is noodzakelijk voor de aanleg van een deel van de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) tussen de N208 en A22.

22 februari – 18 maart: minder rijstroken vanwege aanleg tijdelijke verbindingswegen
–       Bij knooppunt Velsen (A9 richting A22/IJmuiden) is één rijstrook open (24 uur per dag).

–       Bij knooppunt Velsen (A22 richting A9/Rottepolderplein) is één rijstrook open (regelmatig ’s avonds en ’s nachts).

–       Bij knooppunt Velsen, op de A9 richting Alkmaar, is ’s avonds en ’s nachts regelmatig maar één rijstrook open.

–       Bij knooppunt Beverwijk (A22 richting A9/Alkmaar) is één rijstrook open (niet in avondspits).

–       Bij knooppunt Beverwijk (A9 richting A22/Beverwijk) is één rijstrook open (gedurende de nacht).

28 maart – 1 april: Wijkertunnel ’s nachts dicht
De hele week is de Wijkertunnel ’s avonds en ’s nachts dicht. Dit is onder meer om de belijning aan te passen voor de tijdelijke extra rijstrook in beide rijrichtingen en de laatste testen van de systemen in de Wijkertunnel.

 

11 – 14 april: afmaken en openen tijdelijke verbindingswegen
In de laatste week voordat de Velsertunnel sluit, maakt Rijkswaterstaat de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) af. Zo brengt Rijkswaterstaat nieuwe belijning aan en plaatst afzettingen op de weg. Bij knooppunt Velsen is de verbinding van de A9 richting A22/IJmuiden één nacht afgesloten. Bij knooppunt Beverwijk is de verbinding van de A22 richting A9/Alkmaar ook één nacht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Einde van de week gaan de tijdelijke verbindingswegen op knooppunten Velsen en Beverwijk open.

Vrijdag 15 april 21.00 uur: Velsertunnel dicht voor 9 maanden
15-18 april (weekend): afmaken laatste twee tijdelijke verbindingswegen
–       De N208 is vanaf vrijdagavond tot maandagochtend in noordelijke richting vanaf de toerit Velserbroek afgesloten. In omgekeerde richting is de N208 gewoon bereikbaar vanuit IJmuiden.

–       Calamiteitenbogen en tijdelijke verbindingswegen op knooppunten Velsen en Beverwijk zijn negen maanden lang, 24 uur per dag open. Ook de extra rijstrook in beide rijrichtingen in de Wijkertunnel is open.

–       Rijkswaterstaat verbindt de twee tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) ten zuiden van de Velsertunnel ter hoogte van de N208 met de bestaande wegen.

Maandag 18 april: tijdelijke verkeerssituatie Velsertunnel een feit
Vóór begin van de spits (05.00 uur ’s ochtends) gaan de laatste twee tijdelijke verbindingswegen open en is de tijdelijke verkeerssituatie rond de Velsertunnel voor negen maanden een feit.

 

Foto:

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden dicht. De Wijkertunnel neemt de functie over