Vogels van Zuid-Spanje

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland houdt zaterdagmiddag 9 maart in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: ‘Vogels van Zuid-Spanje’.
De lezing wordt verzorgd door Hans Stapersma en vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang: 14.00 uur. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen drie euro. Er kunnen 114 mensen in de zaal.
Hans Stapersma maakte vele malen een reis naar Zuid-Spanje. Tarifa in de uiterste zuidpunt van Spanje, de Coto Donana en Cabo de Gata. Veel vogels die in Noordwest Europa broeden, verblijven ‘s winters in Afrika. Er zijn voortdurend vogelbewegingen aan de gang in voor- en najaar. Die vogel-verplaatsingen verschillen van soort tot soort en zijn op sommige plaatsen veel meer geconcentreerd en beter waarneembaar dan op andere plaatsen. De straat van Gibraltar is zo’n plaats waar in voor- en najaar veel zichtbare vogeltrek is, met name van dag-roofvogels en ooievaars.
Deze lezing gaat over het landschap en de vogels van Zuid-Spanje van de Coto Doñana aan de westkant tot Cabo de Gata bij Almería aan de oostkant. Hoofdthema in de presentatie is de zichtbare vogeltrek overdag over het 15 kilometer brede water dat Spanje van Marokko scheidt. Op de foto is een slangenarend te zien (foto: Hans Stapersma)