Vogelgriep rond de gemeente

In de Eilandspolder en Mijzen, zijn dode watervogels gevonden die blijken besmet met het H5N8-vogelgriepvirus. Het gebied binnen een straal van 20 km van de vindplaatsen wordt nu als besmet beschouwd. Daaronder vallen ook Heiloo, Uitgeest en Castricum. Daarnaast zijn dode vogels aangetroffen in de Limmerdie in Akersloot, maar daarbij is niet vastgesteld dat ze ook daadwerkelijk vogelgriep hadden. Wie dode vogels aantreft, wordt geadviseerd ze niet aan te raken en de vindplaats direct te melden bij gemeente of hoogheemraadschap.

Een dode vogel wil niet zeggen dat deze het virus draagt. Bij vondsten van zo’n twintig  kadavers worden die exemplaren naar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) gestuurd voor sectie. De NVWA stelt vast of het virus in een bepaalde gemeente is uitgebroken. De dode vogels moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Dat voorkomt niet de verspreiding van het virus, maar het zorgt er wel voor dat de verspreiding langzamer gaat. Meldingen van vogels binnen de bebouwde kom melden bij de gemeente tel.: 140251 , buiten de bebouwde kom het Hoogheemraadschap HHNK, 072-5828282. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen besmet kunnen raken. Maar het is ook niet helemaal uit te sluiten. Op de website van het RIVM staat meer informatie. Foto: Bigstock.