Vliegen in de nacht moet stoppen

Slaaphinder, angst voor fijnstof, klimaat, onduidelijke afspraken over geluidshinder. Bewoners uit de wijde omgeving van Castricum, van Heiloo tot Haarlem en van Heemskerk tot Krommenie, bogen zich donderdagavond 22 november in Bakkum over deze problemen. Doel: betere afspraken met Schiphol.

De bijeenkomst was georganiseerd door Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC). De meeste deelnemers kwamen dan ook uit Castricum zelf. Maar de belangstelling was breed en betrokken.

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland leidde het thema Vliegen en klimaat in. Ingrid Zandt, beleidsmedewerker GGD Kennemerland presenteerde het Bevolkingsonderzoek vlieghinder en slaapverstoring. Hans van Schoor, secretaris PVRC tenslotte, toonde de laatste onderzoeksgegevens over de nachtelijke vlieghinder.

Na de pauze begon het echte werk en bespraken de bewoners in groepjes hun zorgen en de noodzakelijke maatregelen. De belangrijkste uitkomsten:

Een meerderheid van de deelnemers wil naar minder dan 500.000 vluchten van en naar Schiphol. Dit vanwege klimaat, gezondheid en leefbaarheid. Bovendien moet er duidelijkheid komen over de schadelijkheid van de uitstoot door de vliegtuigen.

Vanwege het grote aantal inwoners dat slaaphinder ervaart door de nachtvluchten moeten de vluchten ’s nachts stoppen tussen 23.00 uur en 7.00 uur.

Voor de overige vliegbewegingen moeten er veel betere afspraken komen. Over de frequentie en duur van overvliegen, het geluidsniveau, de vlieghoogte en het gebied waarover de vluchten gespreid worden. Belangrijk hierbij is de voorspelbaarheid van tijdstip en duur van de vlieghinder. Ook betrouwbaar open overleg met de luchthaven is belangrijk.

Het bestuur van PVRC zal deze punten inbrengen in de overleggen over Schiphol. Omdat de zorgen over vlieghinder inmiddels breder in Nederland spelen, worden de punten ook ingebracht in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).

Meer weten? Interessante websites zijn vlieghinder.nl, stopluchtvaartgroei.nl en eerlijkovervliegen.nl. Op vlieghinder.nl is ook het Belevingsonderzoek hinder en slaapverstoring vliegverkeer te vinden. Actief meedenken kan iedereen 8 december op de Luchtvaartdag in Amsterdam (zie luchtvaartdag.nl) (Foto: Pixabay)