Veteranenplantsoen als symbool van erkenning

Castricum – Door de coronacrisis kon de regionale Veteranendag afgelopen zaterdag geen doorgang vinden, althans niet in de inmiddels traditionele vorm met oude legervoertuigen en een gezamenlijke Indische hap. De erkenning voor de veteranen vond deze keer plaats door het onthullen van een Veteranenplantsoen tegenover de r.-k. kerk, waarbij gedeputeerde Jeroen Olthof namens de Commissaris van de Koning aanwezig was

De onthulling vloeit voort uit een oproep van het Nationaal Comité Veteranendag om in dorpen en steden witte anjerperkjes (witte anjers zijn sinds 2005 het symbool van veteranen) aan te leggen als een blijvende gedenkplek voor veteranen in de gemeente. Het Veteranencomité verzocht hierop de BUCH-gemeenten om hieraan medewerking te verlenen. In Castricum en Uitgeest vond hierover in 2019 besluitvorming plaats.

Vredeslinde

Secretaris van het Veteranencomité Hans Walrave: ,,Het is geweldig dat de gemeentebesturen het mogelijk hebben gemaakt dat we vandaag twee Veteranenplantsoenen kunnen onthullen. Castricum en Uitgeest zijn de tweede, respectievelijk derde gemeente in Noord-Holland die deze stap hebben gezet. Amsterdam was ons voor. De gemeente Heiloo en Bergen volgen in 2021. De plek in Castricum is goed gekozen omdat de Vredeslinde hier ook staat.”

De mondhoeken van veteraan Han Thesingh krullen onder z’n witte snor als hem gevraagd wordt wat dit met hem doet. ,,Ik zie dit als een ‘zichtbaar dankjewel’ vanuit de plaatselijke gemeenschap naar de veteranen. Ik vind dat erg mooi”, aldus Thesing. Collega-veteraan Ricardo Bariëntos valt hem hierin bij. ,,Ik vind het gebaar belangrijk omdat hiermee een stukje waardering en erkenning wordt getoond. Regelmatig verschijnen er negatieve dingen over veteranen in de media. Van een gebaar als dit gaat juist positiviteit uit.”

Traditie in ere houden

Burgemeester Mans zegt in zijn toespraak dat het coronavirus ervoor zorgde dat er dit jaar geen grote Dodenherdenking kon plaatsvinden en dat de Regionale Veteranendag om die reden ook niet door kan gaan. ,,Ik vind het belangrijk om deze traditie in ere te houden en dat we stil staan bij het werk dat veteranen, in elke periode van de geschiedenis en elk deel van de wereld, hebben gedaan. Hun inzet vraagt om respect, dankbaarheid en bewondering.” Hij ziet Veteranendag 2020 als een dag met een bijzonder tintje, verwijzend naar 75 jaar bevrijding en de viering van het derde lustrum van het Veteranencomité. ,,Ik hoop dat de inwoners die aan het anjerplantsoen voorbijgaan, een mooi, zonnig zicht op de anjers hebben en dat zij op dat moment ook even stilstaan, als waardering voor veteranen.” (Tekst / Foto: Henk de Reus)

Op de foto:
Burgemeester Toon Mans dankt de veteranen voor hun inzet. Gedeputeerde Jeroen Olthof (links) kijkt toe. (Foto: Henk de Reus)