Vesper en lezing over Marc Chagall

Op Palmzondag 14 april is er in de Dorpskerk in Castricum om 19.00 uur een vesperviering en om 19.30 uur een lezing over de schilder Marc Chagall door Ds. Dick van Arkel.
Gaat het over Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel, die voor deze joodse kunstenaar de rijkste poëtische bron vormt. Hij ontwikkelde een heel eigen stijl en interpretatie van de bijbelverhalen. Marc Chagall (1887-1985) deelde het bittere lot van de joden in de 20e eeuw, maar verloor in zijn kunstwerken geen moment de liefde uit het oog. Zijn werk bij het bijbelboek ‘lied der liederen’ (Hooglied) vormt daarvan een hoogtepunt. Omdat vanouds het Hooglied de feestrol is die gelezen wordt bij het joodse Paasfeest (Pesach), verdiepen we ons aan het begin van de Goede Week en in de nabijheid van het joodse en christelijke Paasfeest in deze leeswijzer van Chagall bij het Hooglied. Chagall las het Hooglied met heel andere ogen dan de rabbijnen en christenen. Hij maakte voor het Franse nationaal museum ‘Message Biblique’ in Nice vijf schilderijen bij het bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn visie op de liefde heeft weergegeven.
Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden, waaraan hij ‘slechts’ kleur diende te geven. ‘Dromen’ noemde Chagall zijn schilderijen vaak: ,,Ik heb de bijbel gedroomd’’.
De toegang bedraagt 3 euro (inclusief koffie/thee). (Foto: aangeleverd)