Verplaatsing en ophoging strandpaviljoens

Watersportvereniging wil meeliften met herbouwplan Deining

Castricum –  Het heeft wat voeten in het zand gehad, maar na een jarenlange strijd tussen het hoogheemraadschap, de gemeente en de strandexploitanten is er een akkoord bereikt over een nieuwe situering van de vier jaarrondpaviljoens. Sports at Sea is daar in ieder geval blij mee.

Omdat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van mening is dat de huidige strandpaviljoens mogelijk een belemmering kunnen vormen voor de natuurlijke verstuiving van zand en de aangroei van de duinen, is er opnieuw onderhandeld. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt waar alle betrokkenen een handtekening onder hebben gezet. Dat betekent dat de strandtenten, die sinds 2011 het gehele jaar mogen blijven staan, per 1 maart 2020 een watervergunning voor tien jaar krijgen. Onder voorwaarde dat ze uiterlijk in maart volgend jaar zijn verplaatst. De twee buitenste paviljoens (Club Zand en Deining) komen verder van de duinen af te staan. Club Zand haalt enkele meters aan de achterkant weg en Deining gaat een nieuw paviljoen bouwen, dat meerdere meters richting zee en mogelijk verhoogd wordt geplaatst. De twee binnenste (Zeezicht en Zoomers) verschuiven ook enkele meters richting zee, maar kunnen niet verder dan de aanwezige datakabels, die lang een struikelblok vormden voor het bereiken van een akkoord.

Over vijf jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld door het hoogheemraadschap, nadat het waterschap, de gemeente en ondernemers de komende jaren zullen monitoren om de ontwikkeling van de verstuiving rondom de paviljoens nauwlettend te volgen. 

‘Beetje krom’

Vincent Meurs, eigenaar van Zeezicht en woordvoerder namens de strandexploitanten, reageert desgevraagd op het akkoord: „We zijn blij dat we na vier jaar onderhandelen door een watervergunning voor tien jaar zekerheid hebben gekregen en om die reden hebben we het bod geaccepteerd. Liever hadden we gezien dat er definitieve verplaatsingen voor de toekomst waren afgesproken, want we worden niet vrolijk van de kosten die met deze operatie gepaard. Daarvan is ook nog onduidelijk wie die moet betalen. Daarbij blijft het in onze ogen een beetje krom wat ons nu wordt opgelegd, omdat wij de nut en noodzaak er niet direct van inzien. Maar ja, je hebt nu eenmaal te maken met verschillende overheden die vasthouden aan hun eigen beleid.”

Meurs vervolgt: „Intern hebben we inmiddels afspraken gemaakt over welk paviljoen wanneer wordt verplaatst binnen een tijdsbestek tussen oktober en volgend jaar maart. Deining volgt wellicht later. Zij zijn met de watersportvereniging Sports at Sea in een vergevorderd overleg met de gemeente en alle stakeholders om Sports at Sea binnen de jaarrondzone te krijgen, samen met horeca van de Deining die 365 dagen geopend is.”

‘Prima combinatie’

Aansluitend geeft Wim Tromp van Sports at Sea graag een toelichting: „Wij zouden blij zijn wanneer onze intentie voor jaarrond van het watersportcentrum werkelijkheid wordt.

Sports at Sea wordt nu nog elk jaar ten zuiden van Club Zand opgebouwd. Maar wij vragen de gemeente al jaren om ook jaarrond geopend te mogen blijven. De maanden november en december zijn qua wind uitermate geschikt voor het beoefenen van de watersport en dat zijn precies de maanden dat ons gebouw niet op het strand staat. Bovendien is het erg prettig om in de koude wintermaanden na afloop uit zee in het clubgebouw een warme douche te nemen. Deining toont zich bereid om een deel van haar horecameters in te leveren voor ons watersportcentrum. De combinatie met de naastgelegen horeca is wat ons betreft zeer wenselijk. Onze leden kunnen dan het hele jaar bij ons terecht en Deining zal een deel als ‘natte pakkengebied’ inrichten, net zoals dat bijvoorbeeld ook bij Aloha in Wijk aan Zee prima werkt. Wat de windrichting betreft is een plek aan de noordkant van de opgang een stuk gunstiger. Omdat de wind overwegend zuidwest is, waai je dan als je vertrekt vanzelf weg vanaf de drukke strandopgang richting het noorden. Financieel gezien is het voor ons ook gunstiger om het hele jaar te kunnen blijven staan. We kunnen dan geld reserveren voor onderhoud. Ook scheelt het veel vervoersbewegingen en als de jaarlijkse opbouw niet meer nodig is hoeft het strand niet meer te worden afgevlakt. We denken dus ook aan het milieu.”

Tekst en foto: Hans Boot