Verhitte discussie over hoge bomen

Waarom stemt wethouder Rob Schijf er mee in dat drie gezonde bomen worden gekapt aan de Du Peyroulaan in Limmen als dat indruist tegen het beleid van de gemeente om gezonde bomen te beschermen? Om die vraag draaide het donderdagavond in het gemeentehuis. GroenLinks heeft een motie ingediend om het kappen te voorkomen, die gesteund wordt door De Vrije Lijst, SP, PvdA, CKenG én coalitiepartij D66.    
Bewoners van ’t Kieftenland hebben last van de hoge essen. Twee insprekers kwamen aan het woord. De overlast bestaat bij een bewoner voornamelijk uit de overvolle dakgoten in het najaar door bladeren. ,,Zelfs de groenmedewerkers zeggen dat deze bomen hier nooit geplant hadden mogen.” Een buurvrouw vindt dat haar levensvreugde aangetast wordt omdat de hoge bomen veel zonlicht ontnemen.
Op het voorstel van Janice Cornel van GroenLinks om de bomen flink terug te snoeien werd niet negatief gereageerd door de bewoners.  Zowel Cornel als Marjo Husslage van SP wezen op het gevaar van precedentwerking indien akkoord wordt gegaan met het voorstel. ,,Bewoners van de Beethovensingel in Castricum willen graag dat er zeventien populieren worden gekapt in hun straat, omdat ze te veel hoog zijn”. aldus Husslage.  
Eerder kondigde wethouder Schijf aan dat er een succesvolle handtekeningactie was gehouden in de straat, maar dat bleek onjuiste informatie, er is niets op papier gezet. ,,Vanmorgen kreeg ik een mail van een bewoner van de Du Puyroulaan die het nieuws in de krant had gelezen en de kap niet ondersteunt.” Na een schorsing, aangevraagd door een verontwaardigde Roel Beems van CKenG, werd besloten de kwestie aan te houden. Volgende week wordt de motie in stemming gebracht. Het college zal na de zomer met de raad in gesprek gaan over de uitgangspunten en de uitzonderingssituaties van het bomenbeleidsplan.