Verbetering bestuurscultuur lijkt nog lange weg te gaan

Het leek er even op dat alle neuzen weer dezelfde kant op stonden in de gemeenteraad Castricum donderdagavond, na een betoog van burgemeester Toon Mans waarin hij opriep om vooral vooruit te kijken en samen te werken, maar niets is minder waar. De volgende morgen plaatste de lokale partij CKenG een stuk op de website vol verwijten gericht aan het college, waarbij in het bijzonder wethouder Marcel Steeman het moest ontgelden.

Al eerder werd bekend dat de gemeente al geruime tijd grote problemen heeft om een balans te vinden tussen de politieke en de bestuurlijke rol van de gemeenteraad. Met andere woorden; de onderlinge verhoudingen zijn ernstig verstoord. De val van het college, en de daarmee ontstane bestuurlijke situatie in 2016, heeft daar geen goed aan gedaan. De huidige situatie werd in kaart gebracht door onderzoeksbureau BMC met tal van aanbevelingen voor de raad en het college in het rapport Politieke Evenwichtskunst. Donderdagavond kwam de raad bijeen om een reflectie op het rapport en reacties op conclusies en aanbevelingen te geven.

Het schort nogal aan de omgangsvormen tussen de partijen en tussen de oppositie en het college. Er wordt in het openbaar met modder gegooid en dat wordt in het rapport, waarvoor Castricum 16.800 euro exclusief btw heeft neergeteld, sterk afgeraden. Geconstateerd wordt onder andere dat raadsleden meer interesse hebben in partijpolitieke belangen en in profilering dan in algemeen belang. Er wordt bovendien sterk op de persoon gespeeld. Daarbij komt dat het college op de kleine meerderheid van de coalitie leunt en dat het vinden van overeenstemming over lokaal beleid voor de raadsleden meestal op de tweede plaats staat.

De lokale partij CKenG plaatste de ochtend na de bijeenkomst een artikel op de website waarin het college en een coalitiepartij worden aangevallen en meldde dat op Twitter. Hierop reageerde wethouder Marcel Steeman: ,,Eigen lezing, natrappen, op de persoon spelen… de raad kijkt inmiddels verder. Zou jullie sieren als jullie dat ook deden.” Daarmee legde hij de aanbeveling naast zich neer om discussies niet via de social media te voeren.

Vooruitkijken wordt bepleit en samenwerking tussen partijen in plaats van elkaar in de haren vliegen. In een werkgroep gaat bekeken worden welke verbeteringen denkbaar zijn. De conclusies worden meegegeven aan de volgend jaar te kiezen nieuwe gemeenteraad. Of ook de zittende raadsleden zich er nog iets van aantrekken, is de vraag.