Veiling voor kerk en jeugd in Limmen

De Corneliuskerk in Limmen heeft het vanaf 3 mei, de dag van de grote brand, niet aan belangstelling ontbroken. Radio, televisie, de media, iedereen stond in de rij om verslag te doen van de brand, de gevolgen en de wederopbouw. Want Limmen zou Limmen niet zijn, als men niet schouder aan schouder zou staan om de kerk in oude luister te herstellen. Dit proces is in volle gang en vordert gestaag.

Op vrijdag 9 november, vanaf 19.30 uur, zal in de zaal van ‘Heeren van Limmen’, recht tegenover de kerk, de jaarlijkse veiling voor Kerk en Jeugd worden gehouden. Ongetwijfeld zal die avond ook gesproken worden over de kerk en alles wat daarom heen gebeurt. Echter het primaire doel van de veiling is niet gelden in te zamelen ter bestrijding van de kosten van de brand, maar voor extra’s in de kerk en ook vooral voor de jeugd van Limmen die middels de jeugdafdelingen van verenigingen een flink deel van de opbrengst krijgt voor de diverse activiteiten.

Door de mensen van Limmen en de bedrijven is met gulle hand gegeven om de veilingkavels samen te stellen. Nu is het de beurt aan de kopers, die er zeker in groten getale zullen zijn, om te bieden op de ruim 350 kavels die onder de hamer komen. De door de wol geverfde Limmer veilingmeesters zullen dit alles snel en deskundig aan de man/vrouw weten te brengen. Naast de bekende ponden gerookte paling, taarten, dinerbonnen, mooie wijnpakketten, zijn er heel veel gezellige uitjes, bijzondere historische fietstochten, brunches, rondleidingen, keezavonden e.d. Kortom voor iedereen wat wils. De catalogi zijn in Limmen reeds verspreid en zullen bij de veiling in de zaal op tafel liggen. Entree is gratis en iedereen is van harte welkom. (foto: Pixabay)