Veiligheidsregio NHN: ,,Taakstelling statushouders versneld uitvoeren’’

Castricum – In een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) stellen de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor om de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders versneld uit te voeren. Men reageert hiermee op het verzoek vanuit de overheid om per regio 150 plekken voor crisisnoodopvang te regelen voor een periode van twee weken. De burgemeesters motiveren hun voorstel als volgt: ,,Wij vinden het vanuit ethisch perspectief onwenselijk dat de komende periode een situatie dreigt te ontstaan, waarbij mensen die al veel meegemaakt hebben van de ene tijdelijke opvanglocatie naar de andere tijdelijke opvanglocatie verplaatst worden. Daarom stellen wij een meer duurzame oplossing voor, waarbij statushouders versneld geplaatst worden.’’

Mariska El Ouni. (Foto: D66 Castricum)

Het Castricumse gemeenteraadslid Mariska El Ouni (D66) heeft naar aanleiding van de brief een reeks vragen aan burgemeester Toon Mans gestuurd. Zij wil weten of Mans de kwestie met portefeuillehouder Paul Slettenhaar en/of binnen het college heeft besproken voordat hij de brief ondertekende. Ook vraagt ze om hoeveel versnelde opnames van statushouders het in Castricum dit jaar zou gaan. ,,Is er nagedacht waar deze statushouders gehuisvest worden, zo ja om welke locaties en bijbehorende woningen gaat het dan? Zo nee, waarom is daar niet over nagedacht voorafgaand aan het aanbod?’’ Ook richten de vragen zich op de inhoudelijke en financiële afspraken in gevallen waarin een statushouder in Castricum wordt opgevangen, maar feitelijk in Alkmaar of Dijk en Waard wordt gehuisvest.