‘Veertien extra parkeerplaatsen voor gehandicapten nodig’

Tweederde van de gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente voldoet aan de gestelde eisen. Maar het zijn er te weinig, vindt Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). Zij adviseert veertien extra plekken in de omgeving. Wethouder Paul Slettenhaar kreeg het rapport vrijdag in handen en belooft actie.

De parkeerplaatsen zijn belangrijk om mensen met een beperking in staat te stellen (beter) mee te kunnen doen in de samenleving. In de inventarisatie van PGBC zijn alleen openbare parkeerplaatsen meegenomen. Deze zijn onderzocht op toegankelijkheid, afmetingen en locatie. Slettenhaar zegt blij te zijn met de aanbevelingen. ,,We werken graag aan de voorgestelde verbeteringen, want wij vinden voldoende en goed toegankelijke gehandicaptenparkeerplaatsen belangrijk.’’

Dit jaar zes vakken

PGBC stelt verder voor om 14 extra plaatsen aan te leggen: twee in Akersloot, een in Bakkum (plus een aantal bij diverse ingangen van het duinreservaat), drie in Castricum, een op De Woude en zes in Limmen. Het platform noemt in het rapport de specifieke locaties. Slettenhaar zegt er dit jaar al zes te willen realiseren. ,,Kort geleden hebben we al op het parkeerterrein De Brink al twee vakken aangebracht. Bij De Woude staat een extra parkeervak gepland bij het pontje. Dat wordt aangelegd tijdens het werk aan de Provincialeweg N244.”

Verbeterpunten

Slettenhaar: ‘In 32 gevallen zijn er verbeterpunten genoemd die redelijk eenvoudig zijn op te lossen; die gaan we op korte termijn aanpakken. 

In de andere gevallen gaat het om óf parkeerplaatsen op privéterrein – waarover de gemeente dus in overleg moet met de eigenaar – óf om aanpassingen die meer moeite en kosten vergen. 

De laatste groep, tien in totaal, gaan we daarom aanpassen als het gebied eromheen wordt onderhouden of op de schop gaat.’ (Mardou van Kuilenburg)