Veel belangstelling voor Wonen, Zorg en Welzijn

Onder de prikkelende kop: ‘Woont u als zorgbehoevende in 2025 nog zelfstandig?’ zette de gemeente op dinsdagavond 19 januari de deur van de raadzaal open. Daar werd door zo’n dertig deskundigen en belangstellenden gebruik van gemaakt onder wie de Uitgeester huisartsen en vertegenwoordigers van Viva Zorggroep en Kennemer Wonen.

Na inleidende woorden door de wethouders Antoine Tromp en Judie Kloosterman werd een presentatie verzorgd over Wonen, Zorg en Welzijn. Daarover werd in groepen gediscussieerd en de uitkomsten werden centraal besproken. Onder anderen Mary Zwaan namens de ANBO en Gerard Hendriks namens de huurdersvereniging voerden daarbij het woord.

 

Foto:

Wethouder Antoine Tromp bij de aftrap van de discussieavond (foto: gemeente Uitgeest)