Vanaf nu wennen aan nieuwe containers

Castricum – Als alles volgens planning verloopt moeten alle 13.000 laagbouwwoningen in ons dorp volgende week vrijdag van de nieuwe rolcontainers zijn voorzien. Vanaf 12 oktober wijzigt de ophaalfrequentie. Dan is het ook een kwestie van bestudering van de juiste afvalscheiding volgens de folder die iedereen heeft gekregen. Voor de data van lediging is de app van de afvalwijzer erg handig.

Hans Boot

De teammanager Afvalinzameling van de gemeente heeft het er maar druk mee gehad de afgelopen maanden. De oude rolcontainers, circa 26.000 stuks, werden opgehaald en de nieuwe (39.000 bakken) uitgedeeld. De projectleider Communicatie Grondstofplannen zegt daarover: ,,We hebben wel honderd reacties gehad op onze brieven en heel veel inwoners gesproken. Het is natuurlijk lastig om alles goed op elkaar te laten aansluiten. In enkele straten zouden de oude bakken al opgehaald worden voordat de nieuwe waren geleverd. Dat hebben we weten te voorkomen. Ook is ons verteld dat er fouten zijn gemaakt in de Koningin Julianastraat met het verstrekken van stickers.”

Voor de gemeente was de operatie een mooi moment om schoon schip te maken: ,,Tot nu toe was het mogelijk dat bewoners van hoogbouwwoningen ook in het bezit waren van bakken. Deze dienen echter gebruik te maken van de ondergrondse containers, dus het hele bestand is nu doorgelicht en gezuiverd. Overigens zal een bedrijf de ingenomen bakken recyclen, zodat dit geen verspilling van plastic oplevert.”

Afvalwijzer

De projectleider laat verder weten dat op 16 oktober alle nieuwe containers moeten zijn bezorgd. Vanaf die datum worden ze ook allen geleegd volgens het nieuwe ophaalschema. Dat is, zoals ook in de begeleidende brief voor het omwisselen van de containers is vermeld, te vinden op www.mijnafvalwijzer.nl. Het is echter een stuk praktischer om de Afvalwijzer-app te downloaden, zodat alle ledigingen via de mobiele telefoon zijn te volgen. De belangrijkste wijziging is dat de ophaalfrequentie van één keer per twee weken naar één keer per drie weken gaat.

Binnenkort is het dus even wennen aan de nieuwe wijze van afvalscheiding. De door de gemeente verstrekte folder zal nog wel eens geraadpleegd moeten worden. Ondergetekende is alvast een beetje aan het oefenen. Toen ik van de week een pizzadoos bij het oud papier wilde doen, zag ik in de folder dat deze bij het restafval kon omdat het om vervuild papier gaat. Het is maar dat je het weet…