Van der Valk wil casino en wellness met nieuw zwembad

Akersloot – Donderdagavond praat de gemeenteraad over de uitbreiding van Van der Valk. Het hotel wil een casino met loungeclub realiseren, een ruimte voor ‘live cooking’ en congresruimten. Daarnaast moet er een wellnesscentrum komen met een nieuw zwembad en circa tachtig extra hotelkamers, deels in een nieuw gebouw en deels op de locatie van het oude zwembad. Tot slot wil het hotel een toeristisch informatiepunt inrichten. Het wellnesscentrum komt in een apart gebouw van circa 800m² dat via een luchtbrug in verbinding staat met het hotel. Ook het casino, de ‘live cooking’ en congresruimte komen in een nieuw gebouw van circa 1100m2 dat tegen het bestaande hotel aan de noordzijde wordt gebouwd. Om deze uitbreiding mogelijk te maken koopt Van der Valk circa 1,8 hectare weidegrond aan de noordzijde van het hotelterrein, ingeklemd tussen de A9 en het hotelterrein. De beoogde nieuwe gebouwen zijn bijna volledig op het huidige hotelterrein gesitueerd. Ter compensatie wil Van der Valk een financiële bijdrage leveren aan landschap Noord-Holland voor de realisatie van natuurproject Weijenbus in Uitgeest. ,,Een breder aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen zou op deze plek goed passen”, aldus het college. ,,Hier komt bij, dat er een verschuiving in de hotelsector is waar te nemen, waar vroeger het accent lag op zakelijke gasten ligt dat nu op toeristische gasten. De hotelbezoeker wil bovendien ook ter plekke vermaakt worden waar vroeger een eenvoudige overnachting volstond. Dit alles vraagt om een ander voorzieningenaanbod. Het plan voorziet in slechtweervoorzieningen en hotelbedden, waar een tekort aan is.” Alle uitbreidingen tezamen leiden tot circa 100 extra arbeidsplaatsen. Maar het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat een casino hier niet is toegestaan en het gedeelte waar de bestemming agrarisch is, wordt geen horeca en geen gebouwen en voorzieningen ten behoeve van horeca toegestaan. De raad wordt nu gevraagd in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.