Uitgeesters gaan Zwembad de Zien zelf beheren

Maandag 22 september heeft het bestuur van de Stichting Zwembad de Zien Uitgeest bij het Uitgeester Notariaat de acte van oprichting ondertekend. Een belangrijke stap in de voorbereidingen naar het beheer en exploitatie van Zwembad de Zien vanaf 2015.

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van Uitgeest op 25 september wordt besloten over de bijdrage in het onderhoud voor de komende 5 jaar. Als deze financiële regeling is getroffen, staat niets meer in de weg om het zwembad over te dragen aan de stichting. Dit voorjaar is het Rapport Toekomstvisie Zwembad de Zien verschenen. Vervolgens is door het stichtingbestuur een werkplan gepresenteerd. Dat werd door het college van B en W en de gemeenteraad enthousiast ontvangen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het komend zwemseizoen in volle gang, zodat het zwembad in april weer open gaat. Ruim 120 vrijwilligers zetten er samen de schouders onder. Er zijn veel zaken die de aandacht verdienen: van het technisch beheer van de installatie tot het regelen van de zwemlessen. ,,Nu Stichting Zwembad de Zien het beheer voor haar rekening neemt, is het zwembad echt van en voor Uitgeesters’’, zegt voorzitter Jan Ros. ,,Het Uitgeester zwembad is de plek om te (leren)zwemmen, genieten en elkaar te ontmoeten.’’

Nog steeds is iedereen die op wat voor manier dan ook wil meehelpen van harte welkom! Suggesties en tips voor de stichting, een geweldig idee voor de exploitatie in het nieuwe seizoen of meewerken als vrijwilliger? Meld je aan op zwembaddezien@gmail.com of kijk op de Facebook-pagina van Stichting Zwembad de Zien.