Uitdagende film voor vogelaars

Test de vogelkennis met een film, vergroot de vogelkennis met een boek. De vinkgids en de vinkfilm gaan over vogels langs het kustgebied Bergen, van Camperduin tot Castricum. Geschikt voor beginnende en gevorderde vogelaar. Bijna tachtig vogels in twintig minuten. Probeer die maar eens te herkennen.

Er zijn polders, waterbergingen, zoet water, zout water, brak water, bollenvelden bos en strand. Enorm veel verschillende gebieden die allemaal andere vogels aantrekken. Alleen goede vogelaar zullen alle soorten direct herkennen. Maar met de vinkgids wordt dat een stuk eenvoudiger. In dit boek staat de top 100 van vogels die in het gebied voorkomen. Maar ook belangrijke antwoorden op vogelvragen staan er in.

Filmer en schrijver Peter Bosman maakte de korte film. Tijdens het filmen begon hij ook met het schrijven van een vogelboek. Niet omdat die er nog niet zijn maar omdat in de meeste boeken vaak de leukste informatie ontbreekt. In dit boek staat de top 100 van vogels in Bergen en omgeving, met een foto om ze te herkennen en informatie over bijzonderheden. In de film wordt de telling van vogelsoorten bijgehouden. Wie er meer dan twintig telt mag zich een goede vogelaar noemen, wie er meer dan veertig herkent is een  gevorderde vogelaar en wie ze allemaal herkent is een supervogelaar. Het boek is onder andere verkrijgbaar in De Hoep.