Transitie Castricum gaat door met petitie voor kapvergunning

Castricum – De bomengroep van Transitie Castricum gaat door met de petitie voor het opnieuw invoeren van de kapvergunning in de gemeente. Men wil hiermee voorkomen dat er onnodig bomen uit het straatbeeld verdwijnen. Dat de gemeente voortaan vooraf publiceert welke bomen er gekapt zullen worden en wat daarvan de reden is, gaat de bomengroep nog niet ver genoeg. ,,Ook bij een tijdige publicatie hebben omwonenden geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap’’, zo stelt men.

Volgens de bomengroep is behoud en uitbreiding van het bomenbestand nu acuter dan ooit. ,,Bomen, vooral die met een brede kroon, binden CO2 en geven zuurstof af. Bomen zijn werkzaam tegen fijnstof, wateroverlast en hittestress, ze zorgen voor een gezonde bodem, ze zijn belangrijk voor insecten, vogels en andere dieren, voor de gezondheid en het welbevinden van mensen en voor de toekomst van het klimaat waarin de generaties na ons zullen leven. Ook zorgt een boomrijke omgeving er voor dat huizen in waarde stijgen.’’

In september 2021 stelde de gemeenteraad van Castricum het bomenbeleid vast. Uitgangspunt daarin is dat er in principe geen gezonde bomen worden verwijderd, ook niet vanwege overlast. Een boom kan pas worden verwijderd op basis van een gedegen onderzoek naar soort en mate van de overlast, de mogelijkheden om die overlast te verminderen, de plaats en de status van de boom en de stedenbouwkundige opzet van de straat of wijk. Ook geldt dat voor de verwijderde bomen nieuwe bomen in de gemeente geplant moeten worden. Er bestaat een lijst met bijzondere en monumentale bomen, die in principe niet gekapt mogen worden. Alle andere bomen kunnen dus wel zonder vergunning gekapt worden en daar wil de bomengroep een stokje voor steken. Wie dat wil, kan op https://kapvergunningcastricum.petities.nl de petitie tekenen. (Foto: Pixabay)