TIOS zoekt nieuwe coördinatoren

Limmen – Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Sportvereniging TIOS is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, te weten een gymcoördinator en een coördinator van de dansafdeling. Na een lange onderbreking zijn ook bij TIOS inmiddels de lessen weer voorzichtig begonnen.

De gymcoördinator van TIOS is voor de docenten het eerste aanspreekpunt voor alle zaken. Deze coördinator bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar tijdens de les en regelt in samenwerking met de penningmeester ook de overeenkomsten met de docenten. Andere taken zijn het ondernemen van actie naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de docenten, het regelen van een cadeaubon voor de juryleden aan het eind van het seizoen en het bijhouden van de planning voor het keuren van de toestellen. Verder zoekt de gymcoördinator, indien nodig, samen met de huidige docenten naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.

De coördinator van de dansafdeling heeft binnen die afdeling dezelfde taken waar het de communicatie met de docenten betreft en helpt daarnaast eventueel mee wanneer een show gegeven. Ook wordt deze coördinator geacht aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het bestuur van TIOS. Als tegenprestatie voor deze inzet mag een bestuurslid gratis les volgen in één lesgroep binnen de vereniging. Belangstellenden kunnen een korte motivatie, vergezeld van een CV, naar secretariaat@tioslimmen.nl mailen. (Foto: TIOS Limmen)