Tien jaar fotobeeldbank Oud-Castricum

Foto boven:
Peter Levi aan het werk in De Duynkant. Foto: Hans Boot

Castricum – Velen weten ongetwijfeld dat de Stichting Oud-Castricum over veel historische foto’s beschikt. Maar dat er nu circa 25.000 online staan, is waarschijnlijk nog niet bij iedereen bekend. En zeker niet dat er in tien jaar tijd 2,75 miljoen foto’s zijn bekeken. Fotobeheerder Peter Levi geeft uitleg.

Door Hans Boot

Peter Levi is al zo’n 25 jaar als vrijwilliger actief bij Oud-Castricum, waarvan 20 jaar als fotobeheerder. Hij vertelt: ,,Het was al langer de wens om onze fotocollectie digitaal te ontsluiten en online beschikbaar te stellen. Eind 2009 konden wij aanhaken bij het ZCBS (Zijper Collectie Beheer Systeem). Dat was gemaakt door een lid van het Zijper Museum. Met dit programma konden we onze foto collectie online beschikbaar stellen. Het bracht direct veel werk met zich mee. Alle foto’s die je erop wilt zetten, moesten worden gescand en beschreven.”

,,Overigens was er eerst nog enige angst in de groep, omdat sommigen dachten dat de mensen niet zo snel meer naar De Duynkant zouden komen om te informeren naar foto’s die fysiek aanwezig waren. Die angst bleek echter volkomen ongegrond te zijn. Eind 2010 kwam de fotobeeldbank online, maar de grote bezoekersaantallen werden pas zichtbaar nadat de beeldbank op de donateursavond in november 2011 uiteen werd gezet.”

Doelstelling

Mede dankzij de hulp van verschillende andere vrijwilligers binnen de werkgroep liep het aantal foto’s op de beeldbank al snel op: ,,Bij de lancering stonden er circa 8000 foto’s online en dat is inmiddels uitgegroeid tot 25.000. Eigenlijk ben je nooit klaar, want er ligt nog wel wat in voorraad. Daarnaast leveren inwoners uit het dorp of mensen buiten Castricum nog altijd regelmatig foto’s aan. Ook brengen we vaak updates aan als bezoekers van de beeldbank aanvullende gegevens leveren als namen, jaartallen of anekdotes. Die kans is natuurlijk erg groot als je bedenkt dat in die tien jaar 2,75 miljoen foto’s zijn bekeken…”

Peter omschrijft de feitelijke doelstelling van de beeldbank als volgt: ,,Ik zie dit middel als het geheugen van Castricum en Bakkum. Dat wil zeggen dat alles wat gisteren is gebeurd al geschiedenis is en dus vastgelegd mag worden voor volgende generaties. Naast het grote ‘O ja gehalte’ krijgen we ook vaak het verzoek tot levering van foto’s waar bezoekers familieleden op vinden. Vroeger kocht men namelijk doorgaans één afdruk van een foto vanwege de kosten. Daardoor zijn niet alle familiefoto’s bij iedereen bekend.”

Het gezin van Arie Zonneveld en Marie Lute begin jaren 60. Foto: Oud-Castricum

Privacy

Ook Oud-Castricum kreeg de laatste jaren te maken met aangescherpte regels met betrekking tot het projecteren van foto’s en bijbehorende gegevens. ,,Dat heeft met name het gebruik van de beeldbank enigszins beperkt, omdat het recht van copyright en de AVG (privacywet) beperkingen kunnen opleggen. Dat houdt in dat je bepaalde risico’s loopt als je foto’s plaatst, waarvan het niet zeker is of die voldoende zijn beschermd. Over ’t algemeen valt het echter nog wel mee en blijft er genoeg interessant beeldmateriaal over. In dit verband wil ik erop wijzen dat er naast de fotobeeldbank op de website nog andere informatiebronnen zijn te raadplegen, zoals genealogie, krantenartikelen of oude advertenties”, aldus de fotobeheerder.

Voor degenen die de beeldbank nog niet hebben bezocht: ga naar www.oud-castricum.nl, klik op ‘Informatie’, vervolgens op ‘Foto beeldbank’ en vul onder ‘Zoekterm’ in van welk adres, onderwerp of persoon u foto’s wilt zien. Als u het nummer van de foto al weet, tikt u dat gewoon in.