Thema-avond van Auticafé Kennemerland over de combinatie van autisme en eetproblemen

Regio – Op dinsdag 15 februari vindt een online bijeenkomst plaats van Auticafé Kennemerland. Tijdens deze thema-avond zal ambulant begeleider en ervaringsdeskundige Natalie Vogel spreken over autisme en eetproblemen.

Natalie geeft een lezing over het onderwerp eetproblemen/eetstoornissen in combinatie met ASS. Ze vertelt: ,,Zelf heb ik jaren gekampt met de eetstoornis anorexia, waar ik jullie tijdens de thema-avond een klein inkijkje in ga geven. Maar… Ik besef zeker dat een eetstoornis of eetprobleem zich niet altijd op dezelfde manier uit. Daarom zal ik veel verschillende voorbeelden geven van eetproblemen die ik in de praktijk tegen kom, om daarmee te laten zien hoe divers een eetstoornis kan zijn. Ben jij iemand met een eetstoornis? Heb je problemen met eten? Ben je ouder van een kind die worstelt met deze stoornis? Of zou je als hulpverlener meer informatie willen over dit onderwerp? Ik hoop met deze lezing iets voor je te kunnen betekenen. Voel je ook vrij om vragen aan mij te stellen. Ik ken geen taboes.’’

Wel geeft Natalie vooraf een belangrijke waarschuwing: ,,Hou er rekening mee dat bepaalde onderwerpen die ik deel triggerend kunnen zijn. Mocht je hier gevoelig voor zijn, maak dan voor jezelf de afweging of het goed is om deel te nemen. Ik deel bewust geen gewichten of calorieën, maar ik probeer wel een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van hoe het leven met een eetstoornis KAN zijn.’’ De online bijeenkomst verloopt via Zoom en begint om 19.50 uur. Het account zal vanaf 19.50 uur tot 20.15 uur openbaar toegankelijk zijn. Daarna gaat het verder als besloten groep, in verband met de privacy. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.auticafekennemerland.nl/agenda tot 15 februari 17.00 uur.