Tentoonstelling teken- en schilderproject basisschool De Brug

Creativiteit en cultuur is een van de vier pijlers uit de visie van waaruit wordt gewerkt op De Brug. Creativiteit, als doel en als middel, speelt een grote rol in het onderwijs.
Ieder jaar krijgen de kinderen in alle groepen extra lessen in creatieve vakken. Dit vindt men belangrijk op De Brug, omdat naast rekenen, taal en lezen ook creatieve vakken belangrijk zijn om je te kunnen uiten, je talent te ontdekken en ontwikkelen. Ieder kind kan zo laten zien waar zijn/haar talent ligt.
Dit jaar heeft men gekozen voor een teken- en schilderproject. In alle groepen kregen de kinderen les van een echte kunstenaar. De prachtige resultaten zijn te zien in een tentoonstelling. De tentoonstelling wordt op woensdag 17 april om 16.30 uur officieel geopend. Iedereen is van harte welkom. Daarna kan men tot 18.00 uur alle kunstwerken en het talent van de kinderen van De Brug bewonderen.
Voor meer informatie of een rondleiding op een ander moment, kan contact opgenomen worden met Corinne van Leeuwen, directeur van de school: c.vanleeuwen@basisschooldebrug.nl (Foto: aangeleverd)