Tel dit weekend de vogels in je tuin

Castricum – Komend weekend vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Wilt u meedoen? Tel dan op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari één keer een half uur de vogels in uw tuin, of op uw balkon. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Door Henk de Reus

De vogeltelling gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon, maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op want anders bestaat het risico dat deze dubbel geteld wordt. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien.

Dus: ziet u in het halfuur dat u observeert drie koolmezen en even later vijf, dan geeft u door ‘vijf koolmezen’. Uw telling kunt u op één van de drie eerder genoemde dagen via mijnvogeltelling.nl doorgeven. Het telformulier vindt u op deze site. Geef de resultaten uiterlijk maandagochtend 31 januari vóór twaalf uur door. Een overzicht van de 25 meest voorkomende tuinvogels is op de website www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels te vinden. U kunt roodborsten in de winter helpen met gedroogde meelwormen, ongekookte havermout of een zadenmix. (Foto: Henk de Reus)