Taalhuis voor laaggeletterden

Er wordt gestart met een pilot Taalhuizen in Castricum, Bergen en Heiloo. In deze gemeenten is het percentage laaggeletterde door de Universiteit van Maastricht in opdracht van de stichting Lezen&Schrijven vastgesteld op 8 tot 11 procent. Hoewel dat onder het landelijke gemiddelde van 11,9 procent ligt, is dit aanleiding de aanpak van laaggeletterdheid te intensiveren. Worden de laaggeletterde 65-plussers en mensen met onvoldoende rekenvaardigheden daarbij opgeteld dan liggen de percentages een stuk hoger.
In de lokale aanpak van laaggeletterdheid trekken de drie gemeenten samen op. Uitgeest komt met ingang van 1 januari 2017 bij de arbeidsmarktregio Alkmaar, op dat moment gaat Uitgeest onderdeel uitmaken van de gezamenlijke BUCH-aanpak. De Stichting Lezen en Schrijven krijgt opdracht de realisatie van de Taalhuizen ter hand te nemen. Het Taalhuis beschikt in ieder geval over een openleercentrum, een aantal taalmaatjestrajecten, conversatietrajecten en NT 1 en NT2 en Trajecten gericht op ouders en kinderen. De kosten daarvan bedragen daarvan 6.877 euro per gemeente en worden betaald uit het WEB-budget waar de gemeente Alkmaar verantwoordelijk voor is.