Strandexploitanten opteren voor terrasverruiming

Gemeente komt met Herstelfonds

Castricum – Is er straks, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, nog voldoende perspectief voor de strandexploitanten om hun paviljoens te heropenen? Als het aan de ondernemers ligt, krijgen zij er voor hun terras een strook zand bij. Zo kunnen ze de omzetschade van de afgelopen maanden gedurende de zomer nog enigszins binnen de perken houden.

Op 20 april voerden de strandondernemers overleg met burgemeester en wethouders. Dat gebeurde naar aanleiding van hun brandbrief over de coronamaatregelen, Richard Groot, eigenaar van paviljoen Deining, zegt daarover: ,,Het was goed om elkaar te spreken en te constateren hoe complex de problematiek op het strand is. De vraag daarbij was wat we gezamenlijk kunnen doen om de mensen na twee maanden thuis blijven weer een plekje aan het strand te kunnen geven. Concrete afspraken zijn er toen nog niet gemaakt.”

Ondertussen heeft het college niet stil gezeten. Aan de raad worden diverse maatregelen voorgesteld om gedupeerde ondernemers, instellingen en verenigingen financieel tegemoet te komen. Daaronder valt het in het leven roepen van een economisch/maatschappelijk Herstelfonds. Daaruit kunnen snel uitgaven worden gedaan voor onder andere huurderving. De maatregelen houden ook in dat de inning van gemeentelijke belastingen wordt uitgesteld. Tevens kan korting of kwijtschelding betreffende huur, pacht etc. worden verleend. Op 14 mei besluit de raad over dit voorstel.”

Totaalplan

Vanzelfsprekend vindt Groot dit een mooi initiatief: ,,Het lijkt me alleen moeilijk voor de gemeente om in te schatten wat voor steun er nodig is en voor welk bedrag. Het is wel een stap in de goede richting. Wij willen er natuurlijk gebruik van maken als vergoeding voor de pacht in een periode waarin er niets wordt verdiend. Ook lopen de vaste lasten van ongeveer 35% van de omzet gewoon door. We moeten bovendien een zelfde percentage van de loonsom van het personeel zelf ophoesten. Zelfs als deze twee componenten, conform een verzoek van alle Nederlandse strandexploitanten, door het ministerie worden vergoed, komen we aan het eind van dit jaar op nul uit.”

Richard licht de wensen van de paviljoenhouders toe: ,,Wij hebben behoefte aan een totaalplan. Dat bevat onder andere het verzoek om naar zee toe een verruimd terras in te richten. Het is dan wel noodzakelijk om een tijdelijk pad buitenom aan te leggen. Dan hoeven de paden van de strandbezoekers die van de gasten op het terras niet te doorkruisen. Dit plan is inmiddels ingediend bij de gemeente. Ook verwachten we dat er volgens de nieuwe richtlijnen openbare toiletten bij moeten komen.”

Strandhuisjes

Ondanks dat ook de paviljoens op 1 juni weer open mogen, is Groot daarover nog niet bijster enthousiast: ,,Als er maar 30 personen tegelijk in het restaurant worden toegelaten, dan heeft dit na aftrek van het aantal medewerkers tot gevolg dat ik 18 à 20 gasten mag ontvangen. Dat zie ik absoluut niet zitten en gaan we waarschijnlijk dus ook niet doen. Deze maatregel zou mijns inziens voor elk restaurant aangepast moeten worden naar het aantal vierkante meters. Voor nu concentreren wij ons op het terras en als dat mag worden verruimd, hoop ik in ieder geval nog een aantal goede dagen te kunnen draaien. Let wel: al onze feesten en partijen zijn vanaf maart afgezegd en opgeschort naar volgend jaar. Dat betekent dat 30% van onze omzet in één klap is verdampt. Overigens is onze take away beach bar weer geopend voor de bezorgdienst van maaltijden op het strand.”

Tot slot doet Richard Groot, die tevens exploitant is van de strandhuisjes naast zijn paviljoen, daarover een verheugende mededeling: ,,Omdat de huisjes allemaal zijn voorzien van tussenschotten op de terrassen en een eigen toilet, douche en keuken bezitten, mogen ze weer in gebruik worden genomen. Ik wil nog even zeggen dat we erg blij zijn dat we hiervoor alle medewerking van de gemeente hebben gehad.” (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
Sharon Groot hoopt binnenkort de gasten ook op deze plek te kunnen bedienen. (Foto: Hans Boot)