Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

Stichting Alkmaardermeeromgeving neemt voorstel Fietsersbond serieus

Castricum – Verschillende maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke maatschappelijke denktank verkeersplan van de gemeente Castricum. Op 24 september vond de eerste bijeenkomst plaats. Sindsdien hebben verschillende partijen via de pers, online en door middel van een flyeractie hun standpunten naar buiten gebracht. De Stichting Alkmaardermeeromgeving laat nu ook van zich horen. Deze organisatie schaart zich achter het voorstel van de Fietsersbond.

In 2008 heeft de gemeenteraad van Castricum onderkend dat de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg een groeiend knelpunt vormt in de verkeerstructuur. Er volgde een verkenning van oplossingsmogelijkheden. Lange tijd is het bij de niets-doen-variant gebleven, maar nu is de draad weer opgepakt. De opdracht aan de maatschappelijke denktank was om zich te beraden over de drie overgebleven varianten, genoemd in de bestuursopdracht. Ondertussen is de Fietsersbond Castricum met een omleidingsplan via de A9, de N203 en de Zeeweg gekomen. Deze voorgestelde variant valt vooralsnog buiten de bestuursopdracht, tenzij de raad hier tussentijds anders over beslist. Met de bestuursopdracht als uitgangspunt is de Stichting Alkmaardermeeromgeving geen voorstander van het centrumplan met twee tunnelvarianten. Eerder sprak het bestuur zich uit voor de westroute, met de intentie om daarmee een stem uit te brengen tegen de zuid-oostvariant.

Momenteel is de maatschappelijke discussie behoorlijk op ‘stoom’ gekomen en wil Stichting Alkmaardermeeromgeving de variant van de Fietsersbond serieus nemen. Daarom wil zij terug naar een neutrale positie en heeft besloten om haar steunbetuiging aan de westroute in te trekken. Helemaal neutraal staat de organisatie niet in de discussie, want een oostelijke randweg dwars door de Castricummerpolder is voor hen onbespreekbaar. Evenals de Zanderij-omwonenden roept de stichting de raad op om het Leefbaar Verkeersplan van de Fietsersbond in de bestuursopdracht op te nemen. Kijk op https://alkmaardermeeromgeving.nl voor meer informatie. (Foto: Bos Media Services)