Stichting Alkmaardermeeromgeving is tegen windturbines

Regio – De energiecoöperaties binnen de BUCH, waaronder Calorie, spreken zich uit voor windturbines in het landelijk gebied. De Stichting Alkmaardermeeromgeving is van mening dat in de natuurgebieden binnen en rondom de gemeenten Castricum en Uitgeest geen ruimte is voor windturbines.

Het bestuur wijst erop dat deze gebieden deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, de weidevogelleefgebieden, het Unesco werelderfgoed (de Stelling van Amsterdam) en het aardkundig monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Men stelt: ,,Wij zien wel kansen voor zonnepanelen op de Saskerleidam, aan de rand van het Alkmaardermeer. Zonnepanelen op een geluidsscherm langs de A9 ter hoogte van het recreatiegebied Dorregeest kan een win-winsituatie opleveren. Er kan elektriciteit opgewekt worden en dat gebied wordt voor oeverrecreatie stiller en dus aantrekkelijker gemaakt. Solarcarports bij Bloemendaal aan Zee zijn een voorbeeld voor het parkeerterrein bij Castricum aan Zee.’’

De stichting kan wel instemmen met het voorstel van de energiecoöperaties om het slibdepot bij het recreatiegebied Dorregeest te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Inwoners die willen reageren, kunnen dat via secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl doen. (Foto: Pixabay)