Stichting Alkmaardermeeromgeving in het nieuwe jaar

Castricum – Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich in voor het behoud en de versterking van de landschappelijke en natuur- en cultuurhistorische kwaliteit van de groene gebieden in en rondom de gemeenten Castricum en Uitgeest. Dit jaar zal deze organisatie zich onder meer gaan buigen over de plannen voor het herinrichten van de Woudhaven en de Groene Variant, waarmee omlegging van het spoor wordt beoogd.

De Stichting is geen eigenaar of beheerder van natuurterreinen, maar waakt over het landschap in het algemeen. Dat doet zij met een betrokken groep vrijwilligers. Niet alleen de hierboven genoemde onderwerpen, maar ook de voorgenomen omzetting van bollenland in natuur in het gebied Zanderij-Noord en de oude begraafplaats op Landgoed Duin en Bosch zal ter sprake komen. Andere zaken die niet aan de aandacht van de stichting mogen ontsnappen zijn de Omgevingsvisie van de gemeente Castricum, de Kadernota Strand en de Regionale Energiestrategie (RES). In maart kan de geactualiseerde informatiebundel ‘Gekende landschappen’, het handboek voor de stichting, digitaal op de website geraadpleegd worden.

Vrijwilligers

De stichting bestaat uit een bestuur en afdelingen. De afdeling in de gemeente Castricum is goed op sterkte. Wel is er sprake van een disbalans. Limmen is daarin niet vertegenwoordigd en Akersloot sinds kort met één vrijwilliger. De afdeling in de gemeente Uitgeest bestaat al geruime tijd niet meer. Daarin wil de stichting graag verandering zien komen. Er is dus volop ruimte voor nieuwe vrijwilligers en behoefte aan een breed spectrum aan talenten, ook op het gebied van publiciteit.

Donateurs

Om het werk goed te kunnen uitvoeren is de stichting afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van donateurs. Als belangenbehartiger voor het buitengebied is het essentieel om in de contacten met overheden en andere instanties een stevige achterban aan donateurs te kunnen aantonen. Donateurs ontvangen eenmaal per jaar het ‘Voorjaarsbericht’ en driemaal per jaar een nieuwsbrief. Ook worden zij uitgenodigd voor een excursie in het voorjaar en in de herfst voor een lezing. De stichting werd onlangs verrast met een gift van de Stichting TriArcus. Deze stichting beheert een fonds waaruit jaarlijks financiële ondersteuning wordt gegeven aan onder andere organisaties die het in stand houden van cultureel erfgoed nastreven.

Informatie

Zowel voor toekomstige vrijwilligers als donateurs is op de website https://alkmaardermeeromgeving.nl meer informatie te vinden. Ook is daar de uitgebreide beeldbank van de stichting te vinden. Belangstellenden kunnen zich via secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl aanmelden voor een kennismaking.

Op de foto:
De Dorregeestermolen aan het einde van het Limmergat, een uitloper van het Alkmaarder- en het Uitgeestermeer. (Foto: Ernst Mooij)