Statenfractie CDA stelt vragen over ontwikkeling NNN-gebied Zanderij-Noord

Castricum – Het CDA Noord-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de grote zorgen onder grondeigenaren in het gebied Zanderij-Noord, sinds besloten is om dit gebied toe te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Zowel het proces van eventuele onteigening als de communicatie met bewoners van het desbetreffende gebied laat te wensen over.

Elize Bon van CDA Castricum: ,,Het college van Castricum heeft beloofd om het proces voor het verwerven van de gronden op minnelijke wijze te laten verlopen. Je mag dan minstens verwachten dat er geluisterd wordt naar de bewoners en eigenaren van de grondgebieden waar het om gaat en dat zij goed betrokken worden in het proces.’’ Willemien Koning, statenlid in Noord-Holland namens CDA vult aan: ,,Helaas hoorden wij van ruim twintig grondeigenaren een heel ander geluid tijdens ons werkbezoek. Tezamen met andere dorpsbewoners zijn de eigenaren van de gronden weliswaar uitgenodigd voor een bijeenkomst over de plannen, maar daar werd over hen gepraat in plaats van met hen. De grondeigenaren voelen zich niet serieus betrokken bij de plannen om van de gronden een NNN-status te maken.’’

Passend plan

De grondeigenaren hebben zelf een passend plan ingediend waarin zij zich zouden kunnen vinden. Zo stelde één van de grondeigenaren voor om zelf natuur op haar stuk grond te ontwikkelen, maar de afmetingen van het perceel zouden te beperkend zijn. Het CDA wil graag meer duidelijkheid in de richtlijnen hiervoor. ,,Het lijkt alsof er tot nu toe niks wordt gedaan met de eigen inbreng van de grondeigenaren. Zij voelen zich niet gehoord. Dit rijmt niet met de toezegging om het proces van ontwikkeling op een gedegen wijze te laten plaatsvinden’’, aldus Koning. Het CDA Noord-Holland diende daarom vorige week schriftelijke vragen in bij het provinciaal bestuur. Het college heeft dertig dagen om de vragen te beantwoorden. (Foto: aangeleverd)