Sombere boodschap kadernota: ‘er hangen zware bezuinigingen boven ons hoofd’

Castricum – ‘Donkere wolken’, een ‘financiële storm’ en ‘pijnlijke beslissingen’: de boodschap van de politieke partijen was donderdag duidelijk. Castricum gaat ‘een minder mooie periode’ tegemoet. Bezuinigingen zijn onontkoombaar. ,,Er is te weinig geld en de kosten blijven maar stijgen.”

Door Mardou van Kuilenburg

In vrijwel alle pleidooien passeert de term ‘ravijnjaar 2026’ de revue – het jaar waarin veel Nederlandse gemeenten te maken krijgen met begrotingstekorten. Castricum is daarop geen uitzondering. Doordat er structureel minder geld vanuit het rijk naar de gemeenten vloeit, ontstaan er tekorten. Deze moeten worden opgevangen. Dat kan op verschillende manieren: door belastingen te verhogen waardoor de gemeente meer inkomsten genereert. Of door de uitgaven in te perken en te bezuinigingen. Een van de manieren om te bezuinigen is het korten op subsidies voor maatschappelijke organisaties – zoals de bibliotheek, Stichting Welzijn en Toonbeeld. Deze organisaties hadden hun achterban opgeroepen om donderdag plaats te nemen op de publieke tribune. Daar werd gehoor aan gegeven: de zaal zat vol.

Maatschappelijke instellingen
,,De komende jaren worden niet makkelijk”, trapt Elize Bon (CDA) de algemene beschouwingen af. ,,De raad moet moeilijke keuzes gaan maken. Dat vraagt om duidelijkheid en transparantie naar onze inwoners. Wij als CDA zijn kritisch op de investeringen die we doen. Het CDA wil de subsidies voor maatschappelijke instellingen, zoals de bibliotheek, met een jaar verlengen.”
José Smits (PvdA) stelt dat er bijna een half miljoen euro wordt gekort op de toegekende subsidies voor maatschappelijke organisaties. ,,Dat is tegen de afspraak die we in april van dit jaar hebben gemaakt.” Forza! fractievoorzitter Ralph Castricum vindt dat het verdwijnen van de bibliotheken ‘niet eens een punt van discussie zou moeten zijn’. Zijn partij maakt zich hard voor het open houden van de bieb en blijft dat ook doen. GroenLinks wil ook voorkomen dat de bibliotheken in Limmen en Akersloot gesloten moeten worden. ,,We zullen pijnlijke beslissingen moeten nemen. Wat ons betreft wordt die pijn zo eerlijk mogelijk verdeeld”, stelt Hannie Lukte Schipholt (GroenLinks).

Kritiek op college
,,Het college laat inkomsten versloffen en geeft geld uit aan projecten die de bevolking niet zo relevant vindt”, stelt José Smits (PvdA). Ze noemt het strandplateau en het kerkplein als voorbeeld. ,,Wat door het college wordt verzwegen is dat we lokale belastingen te laag vaststellen. In Castricum betalen we minder aan OZB-belasting dan in de andere BUCH-gemeenten.” Bärbel Böhling van De VrijeLijst: ,,We horen overal dat we moeten bezuinigen, maar hoe we dat moeten doen weet het college ook nog niet. Wat gaan we doen met de scholen? IKC oost? Juliana van Stolbergschool, de Vrije School? Moeten we de OZB verhogen om het zwembad te kunnen voorzien van toeters en bellen? Waarom lezen wij niks over de gevolgen voor de maatschappelijke organisaties in de kadernota? Dan hadden wij als raad de juiste afweging kunnen maken.”

Oplossingen en zorgen
Over oplossingen van de financiële problemen wordt in de algemene beschouwingen ook volop gesproken. Rob Dekker (VVD): ,,Dingen die we nu al kunnen doen moeten we zo snel mogelijk oppakken. Denk aan het verhogen van onze inkomsten, maar ook het verlagen van uitgaven als gemeente. Het wordt een ongekende opgave voor Castricum, waarvoor we niet de populariteitsprijs zullen krijgen. Mijn partij zal verantwoordelijkheid pakken en vraagt andere partijen dat ook te doen. Met het verhogen van de belastingen lossen we de fundamentele problemen niet op.” Harold Ebels (D66): ,,Steeds meer taken, steeds minder geld. Te vrezen valt dat met het aantreden van het nieuwe kneiterrechtse kabinet de financiële situatie er niet beter op zal worden.”

Positieve noot
Lokaal Vitaal erkent de problematiek die andere partijen hebben aangestipt, maar vindt een positieve noot belangrijk. ,,Er gaat ook veel goed in onze gemeente” zegt Mariska Tauber. ,,Mensen staan positiever tegenover onze dienstverlening en er zijn grote stappen gemaakt in de uitvoering van langlopende dossiers. Voor de gemeente Castricum breekt nu een minder mooie periode aan. We moeten een miljoenentekort zien op te lossen voor 2026 en de jaren daarna. Dat vraagt inspanning van alle betrokken partijen.”

Ophef op tribune
Tijdens de algemene beschouwing van Forza! ontstaat onrust op de tribune nadat Castricum de verkiezingswinst van de PVV aanhaalt. Meermaals wordt ‘stop maar’ geroepen. Burgemeester Tap moet ingrijpen en vragen om stilte. Fractievoorzitter Castricum noemt de consternatie nadien ‘schandalig’. ,,Vooral omdat deze volksvertegenwoordiger zich keihard maakt voor het behoud van de bibliotheken in Limmen en Akersloot. Dit is zonder twijfel één van de grootste dieptepunten uit mijn politieke carrière. De diepgewortelde haat vanuit links jegens de PVV is ronduit verontrustend. Ondanks dit alles zal ik mij onvermoeibaar blijven inzetten voor deze mensen, of ze het nu leuk vinden of niet.”

Op 27 juni gaat de raad opnieuw in debat over de kadernota.