Te weinig sociale huurwoningen op komst

Er waren in 2016 in Castricum 706 actieve woningzoekenden, waarvan er 589 gericht in Castricum zoeken. De gemiddelde inschrijftijd is 4,8 jaar en de gemiddelde zoektijd 1,6 jaar. Er kwamen dat jaar 166 woningen vrij. Voor 2020 zouden er 118 woningen bij moeten komen, maar dat aantal wordt niet gehaald. Dat werd duidelijk tijdens een presentatie van Kennemer Wonen tijdens een raadsbijeenkomst vorige week donderdag.
De gemeente Castricum heeft voor de periode 2017-2020 samen met de huurdersverenigingen van Castricum, Limmen en Akersloot prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Kennemer Wonen. Afgesproken is dat er 118 woningen zouden worden gebouwd tot 2020, maar dat aantal wordt niet gehaald. Er komen vijftien nieuwe sociale huurwoningen op de Eerste Groenelaan, 48 op het terrein van Duin en Bosch, tenminste als de raad instemt met een bestemmingswijziging, en achttien in plan Zandzoom. Dat zijn er 38 tekort. De gemeente Castricum beschikt zelf niet over grond die beschikbaar gesteld kan worden en projectontwikkelaars wijken af van de norm dat 25 procent van de plannen naar sociale woningbouw gaat, omdat het minder rendabel is. Daarvoor in de plaats wordt geld in het egalisatiefonds gestort. Per niet gebouwde sociale woning moet tienduizend euro betaald worden als compensatie. Dit geld kan dan weer worden gebruikt voor sociale woningbouw.
Gestreefd wordt om het aantal appartementen voor een- en tweepersoons huishoudens te vergroten. Er wordt vooral een stijging van het aantal senioren van 70-plus verwacht waarbij het belangrijk is toegankelijke woningen te bouwen voor huishoudens met een zorgvraag.