Sluiting van de Maranathakerk

Na 63 jaren sluit de Maranathakerk in Castricum de deuren. Op zondag 30 december a.s. zal de laatste kerkdienst in het kerkgebouw worden gehouden. Vanaf januari 2019 worden de kerkdiensten van de Protestantse Kerk Castricum alleen nog in de Dorpskerk gehouden.

In 2019 zal het gebouw van de Maranathakerk nog enige tijd in gebruik zijn voor alleen eigen activiteiten en vergaderingen van de Protestantse Kerk Castricum, in afwachting van de verbouwing van het gemeentecentrum ‘De Schakel’ bij de Dorpskerk.  Vervolgens sluit deze Maranathakerk definitief de deuren.

Vanaf 23 december 1955 heeft de Castricumse Maranathakerk dienst gedaan. Nu dit bijzondere en kerkgebouw de deuren sluit, heeft de Protestantse Kerk Castricum besloten een informeel samenzijn te organiseren voor genodigden, belangstellenden, gemeenteleden, omwonenden en buurtgenoten op vrijdagavond 28 december vanaf 20.00 uur in de Maranathakerk.

Deze ‘inloopavond’ is er gelegenheid om bij een hapje en een drankje herinneringen op te halen, als (oud-)Castricummers elkaar te ontmoeten en om op waardige wijze afscheid te nemen van deze markante plaats.

Zaterdagmiddag 29 december nemen gemeenteleden afscheid nemen van het gebouw in een samenzijn van 15.30 tot 17.30 uur. Zondag 30 december om 10.00 uur zal vervolgens de laatste kerkdienst worden gehouden in dit kerkgebouw. In deze kerkdienst is er behalve muziek, samenzang en gebed, ook een ‘officieel moment’ van afscheid nemen en zullen liturgische voorwerpen vanuit de Maranathakerk worden uitgedragen om te worden overgebracht naar de Dorpskerk aan het Kerkpad, de plaats waar de Protestantse Kerk vanaf 1 januari 2019 een nieuw en gezamenlijk onderdak zal vinden.

Een kerkgebouw is méér dan hout en steen en staal alleen, en daarom doet het pijn en verdriet dit gebouw te moeten sluiten. Maar tegelijk is er ook dankbaarheid in protestants Castricum, voor alles wat dit gebouw door de jaren heen heeft geboden: een prachtig, toegankelijk, sfeervol en muzikaal onderdak. Een huis van God, waar mensen vele generaties lang lief en leed hebben gedeeld in ruime mate. (Foto: aangeleverd)