Sloop NS-station begonnen

Castricum – Precies volgens planning is de sloop van het NS-station gestart. De bloemenkiosk was al leeg, de ingang en trap niet meer in gebruik. De tijdelijke ingang is voorlopig via de hellingbaan Kramersweg en de duinzijde Westerplein. De Stationsweg en een groot deel van de Mient is omgetoverd tot een 30-kilometerzone met inhaalverbod en extra zebrapaden. Daarbij moeten verkeersdeelnemers, dus ook fietsers en voetgangers, rekening houden met overlast en oponthoud tot zeker december. (Tekst / Foto: Aart Tóth)