Seizoen voor sportclubs grotendeels voorbij

Diverse activiteiten en toernooien afgelast

Castricum – De coronamaatregelen hebben ook vergaande nadelige consequenties voor de Castricumse sportverenigingen. Niet alleen de velden en gravelbanen blijven onbespeeld, ook op de groene lakens rollen de ballen niet meer. Reikhalzend wordt daarom uitgekeken naar hopelijk een spoedige herstart. Hieronder de ervaringen van een aantal clubs.

Voetbal

Voorzitter Jeroen Tromp van voetbalvereniging Vitesse ’22 verwoordt de stemming binnen zijn club: ,,Het is voelt voor ons als bestuur tegennatuurlijk om met dit prachtige weer en lange avonden niet te mogen voetballen. Wij missen onze leden op de velden en in de kantine en dat voelt niet goed. Ons jaarlijks Zilveren Hert Toernooi voor alle jeugdspelers en het Mini-WK voor alle basisschoolleerlingen hebben wij moeten afblazen. Maar ook onze jaarlijkse clubveiling gaat niet door, net als de schoolsportdagen van de scholen Cunera en Helmgras. Wij staan wel in de startblokken om weer open te mogen gaan en de vier nieuwe dug-outs staan te wachten om in gebruik genomen te worden.”

Ondertussen gaan de werkzaamheden aan de Puikman gewoon door: ,,De terreinen en de gebouwen worden bijgehouden en de trainingsvelden zijn vervroegd in onderhoud genomen. Vitesse overlegt met voorzitters van andere voetbalverenigingen in onze gemeente om gemeenschappelijke zorgpunten te bespreken. Die zijn er vooral op financieel gebied en er wordt gesproken over mogelijkheden om uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Voor de trainers die in vaste dienst zijn hebben wij ons aangemeld voor de NOW-vergoeding bij het UWV.”

De voorzitter wijst er op dat de beleidsontwikkeling niet stil staat en dat het bestuur ook nadenkt over de financiële gevolgen die de coronacrisis met zich mee kan brengen: ,,Wij maken een beleidsplan voor de komende vijf jaar en bereiden de renovatie van de accommodatie voor. Als het sportcomplex na de zomerstop gesloten blijft, dan hopen we onze leden financieel uit de wind te kunnen houden en opzeggingen te voorkomen. Zo onderzoeken wij de mogelijkheid van bijvoorbeeld het opschorten van contributiebetaling en het geven van korting op de jaarcontributie voor de verloren gegane sportmaanden. Op korte termijn staat Vitesse er financieel gezien goed voor, maar hoe langer het duurt des te groter de druk zal worden om te grijpen naar verdergaande maatregelen. Hopelijk zal dat niet nodig zijn.”

Tennis

Normaalgesproken zou er op de tennisparken aan De Bloemen en de Vinkenbaan sinds zo’n drie weken worden getennist, maar ook daar is het wachten op betere tijden. TVC-voorzitter Paul Schekkerman zegt over het wel en wee binnen zijn vereniging: ,,Wij hebben geen eigen complex. TVC huurt de banen, net als TV Limmen, van exploitant VOF Blovo. In die zin zit TVC in een andere situatie dan de meeste sportverenigingen die verantwoordelijk zijn voor de financiering en onderhoud van hun eigen park of velden. Ook hebben wij geen eigen kantine die in deze coronatijd geen inkomsten oplevert. Deze kosten en risico’s liggen bij de eigenaar van ons tennispark. De exploitant heeft voor de salarissen dan ook steun bij de overheid aangevraagd. Het moge duidelijk zijn dat wij Blovo als onderneming overeind willen houden. We trekken samen op naar een toekomst om het multi-sportcentrum te behouden.”

Schekkerman zegt over de financiën: ,,Vooralsnog heeft TVC haar leden gevraagd om de contributie gewoon te betalen, omdat de vereniging ook aan haar verplichtingen moet en wil voldoen. Met de ondernemer za in de komende weken gesproken worden over de wijze waarop onze leden het ontbreken van speelmogelijkheden kunnen inhalen. Bijvoorbeeld door ook in de maand oktober de banen beschikbaar te stellen en zo het seizoen te verlengen. Of door niet alleen de door TVC gehuurde banen, maar ook de overige banen, gedurende het verdere seizoen voor onze leden beschikbaar te stellen. Mogelijk dat op 21 april duidelijk wordt wanneer wij weer mogen gaan tennissen. Dan kunnen we ook onze plannen voor de rest van het seizoen invullen.”

Ook TVC ziet een groot deel van haar gebruikelijke activiteiten in rook opgaan: “Wij houden er rekening mee dat de voorjaarscompetitie niet doorgaat. Dat betekent misschien dat wij door het organiseren van korte toernooien de leden een alternatief kunnen bieden. Verder willen wij de clubladder promoten, waardoor de leden toch weer wedstrijdjes met elkaar kunnen spelen. Ook kan er wel eens een verschil ontstaan tussen het moment dat er weer getennist kan worden en wanneer de kantine weer open kan.”

Korfbal

Vooral omdat korfbal een zomersport is, valt het voor Helios ook niet mee om de velden op sportpark Noord-End ongemoeid te laten. Voorzitter Frank Brakenhoff vertelt wat het betekent voor zijn club: ,,Ons beleid is dat we ons houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM. We houden in deze periode contact met onze leden via een nieuwsbrief en geven tips voor oefeningen om fit te blijven. Verder heeft onze activiteitencommissie twee online activiteiten georganiseerd. Het gaat om een ‘feest’ waarbij drie DJ’s afwisselend verzoekplaatjes draaien en iedereen met elkaar kan proosten. Daarnaast komt er binnenkort een online pubquiz aan.”

Over het nog kunnen sporten laat Frank weten: ,,Dit seizoen wordt er niet meer gekorfbald, dus het veldseizoen wordt als niet gespeeld gezien. De zaal is officieel afgesloten en de bond is nog bezig met de promotie/degradatie. Het sportpark is gesloten. Dat betekent geen inkomsten en dat terwijl we het juist van deze periode moeten hebben. Financieel hebben we wel wat uitdagingen. De hele vereniging bereidt zich voor op komend seizoen en hopelijk kunnen we weer starten na 1 september. Korfbal is een sociale sport en je merkt dat vele leden het verenigingsleven missen. Wanneer er weer iets aan ruimte wordt gegeven in de richtlijnen, dan bekijken we wat er nog mogelijk is in het zomerseizoen.”

Biljarten

Vele Castricummers en Bakkummers moeten ook al weken het zo gezellige biljartspel missen, omdat de twee locaties tot nader order zijn gesloten. Gerard Veldt, penningmeester van de club ’t Steegie, reageert als volgt: ,,We kunnen niet anders dan het strikt volgen van de richtlijnen van de regering en het RIVM. De contributieheffing gaat gewoon door, net zoals de betaling van huur aan de Stichting Belangenbehartiging Biljartsport Castricum. Onze club komt niet in financiële nood als alles voorlopig zo blijft, ook al komen we niet voor een regeling in aanmerking. En wat de toekomst betreft? Persoonlijk denk ik dat je wel kunt biljarten met de inachtneming van de 1,5 meter afstand, maar het vergt veel aandacht en zorg. Desnoods dragen we mondkapjes…” (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
Gerard Veldt laat zien hoe er wat hem betreft straks kan worden gebiljart. (Foto: Hans Boot)