Schrik en verontwaardiging over plannen knip Dorpsstraat: ‘niet weer’

Castricum – Buurtbewoners zijn verontwaardigd over het voorstel van het College om de Dorpsstraat gedeeltelijk af te sluiten. Een jaar geleden werd een pilot met de zogenoemde knip vroegtijdig beëindigd na protest van omwonenden. ,,Het steekt dat er niet meer met bewoners is gepraat.’’

Door Ans Pelzer

Er ligt nu een voorstel van het College om met een Raadsbesluit evaluatie en vervolg van de pilot Dorpsstraat vast te stellen. Dat heet een kortetermijnoplossing, maar het gaat jaren duren. Om sluipverkeer te voorkomen wil het College ook op andere plekken in de wijk maatregelen treffen.

‘Onveilig’

Cathelijn Groot woont met een zoon van anderhalf jaar in de betreffende buurt. ,,Ik snap er niets van. De eerdere knip is mislukt, en dan ga je gewoon verder waar de pilot is misgegaan zonder met inwoners te praten. De proef is eerder tussentijds aangepast door het wegnemen van de wegblokkade op de Breedeweg. Deze is nu wel weer opgenomen in de voorgestelde variant. Die blokken op de weg maken het onveilig.’’ Groot vervolgt: ,,Het steekt dat er niet meer met bewoners is gepraat. Na de mislukte proef kon men zich aanmelden voor een denktank. Alleen hoorden bewoners er nooit meer wat van tot de voorgestelde plannen in de mail kwam.’’

‘Te weinig geïnformeerd’

Daniëlle Zonneveld woont met haar man en twee jonge dochters in de wijk. Ook zij is verbaasd dat dezelfde plannen weer op tafel komen. ,,We weten van die andere proef dat afgesloten wegen ook onbereikbaar werden voor hulpverleners. Een ambulance kwam zelfs te laat voor een reanimatie. De straatjes zijn te smal om zwaar verkeer door te laten gaan.’’ Stijn Smit, buurtbewoner met vrouw en twee jonge kinderen zegt: ,,De plannen zijn nog heel onduidelijk. Er wordt steeds hetzelfde, oude kaartje gebruikt. In deze buurt, met veel spelende kinderen, moet je niet te veel vrachtwagens krijgen. Na alle kritiek op de vorige proef hebben we niks meer gehoord. Er is sowieso te weinig informatie naar de buurtbewoners gegaan.’’

Volgens de omwonenden wordt er ‘veel te weinig gecommuniceerd’ vanuit de gemeente. Wel zijn de meesten voorstander van het verbeteren van de situatie rondom de Dorpsstraat. ,,Ik snap de behoefte aan een autoluwe Dorpsstraat’’, zegt Ben Mackenzie, die met zijn gezin woonachtig is in de buurt.

Bewoners: ‘meer overleg en communicatie’

Sommige omwonenden betwijfelen of het kan: een situatie waarin dagelijks 8.000 auto’s langs een alternatieve route gaan zonder dat het voor overlast zorgt. Andere bewoners zijn optimistischer. Mackenzie: ,,Als het zo ingericht wordt dat we een beetje last hebben, oké. Maar dan moet je heel goed nadenken en in samenspraak met omwonenden overleggen hoe je het verkeer rustig houdt voor omliggende straten. Daarin kunnen we op een goede manier meedenken.’’

Ondernemers: ‘bereikbaarheid belangrijk’

In de Burgemeester Mooijstraat laten ondernemers Hans Laan en Hans van Borre weten ’tevreden’ te zijn over de plannen betreffende versterking van het winkelgebied. ,,Afstemming met de betrokken ondernemers blijft belangrijk. Vooral als je het dorpshart wilt inrichten voor een recreatief publiek, het zogenoemde funshoppen. Verbeteringen zijn welkom.’’ Laan en Van Borre zijn positief over de wijze waarop zij meegenomen zijn in de plannen van wethouder Beems ter verbetering van het Dorpshart. Wat betreft de verkeersplannen van de gemeente vinden de winkeliers vooral de bereikbaarheid belangrijk. ,,De winkels moeten goed bereikbaar blijven (voorlopig) ook voor de automobilist.’’ De ondernemers zien het versterking winkelgebied en het verkeersprobleem van de Beverwijkerstraatweg liever los van elkaar. ,,Als ondernemers hebben we een totaal andere positie dan de bewoners in de omliggende buurten’’, meent Van Borre. Laan voegt toe: ,,Iedereen vraagt zich wel af hoe de pilot, die een drama was, nu beter uit zou kunnen pakken als verkeersbesluit.’’

Raadsinformatieavond

Donderdag 1 december is er een raadsinformatieavond over dit onderwerp in de Raadszaal op het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom. Er is eerst een presentatie over de kortetermijnmaatregelen daarna volgt een presentatie voor de lange termijn. De bijeenkomst begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. (Archieffoto: Hans Boot)